Menüü

Müüritööd, üldehitus

Minu nimi on Aivar Kaur. Olen ehitaja ametit pidanud üle 30 aasta. Mikroettevõtte Vuuk Ehitus OÜ asutasin 2007 a. Viimasel ajal on tegemist olnud mittekäibemaksukohustuslase üksikettevõtjana.

Sellisel teenusel on eraisikust kliendile mitmed eelised

  • Arved on käibemaksu võrra soodsamad
  • Tellija (omanik) suhtleb vahetult konkreetse töö teostajaga, (mitte vahendajaga) mis võimaldab vältida arusaamatusi ja parandab teenuse paindlikust
  • Töö teostaja on ise töö tulemuse kvaliteedi tagamisel vastutaja
  • Töid teostab suure kogemusepagasiga isik. Kuna ka järgnevad sammud, tööetapid on tuttavad, siis on võimalikke vigu ja probleemkohti lihtsam ette näha. Seda eriti juhul kui projektis esineb mitmesuguseid vajakajäämisi
  • Kuna töö sisuline teostaja ise teab kõige paremini, missugused tööriistad, vahendid ja materjalid on konkreetsel päeval vajalikud ja muretseb ise jooksvalt oma töövahendite olemasolu ja nende transpordi eest, siis tellijal-omanikul ei ole vaja selle eest hoolt kanda ja muretseda. See võimaldab vältida tõrkeid ja seisakuid töös
  • Vuuk Ehitus OÜ annab teenuse eest arved. Omanikule-tellijale jääb teenuse eest dokument, mis on ühtlasi garantii aluseks
  • Ehitusloakohustusliku ehitise ehitamisel peab ehitamine toimuma ehitusprojekti alusel. Siis tuleb kasuks kui ehitusprotsessis osaleb pädev, projektist aru saav isik, kes suudab tagada projektikohase ehitamise ja ühtlasi ka ehitamise dokumenteerimise. Vastav vajalik kvalifikatsioon ja oskused on Vuuk Ehitus OÜ-l olemas

(reg-nr 11373017) MTR kood: EEH002486

... NB: Leht on täiendamisel, vabandage!Viimati muudetud

| toimetaja Aivar Kaur | VUUK EHITUS OÜ | reg-nr 11373017 | MTR kood EEH002486 | ☎ 501 1444 | ✉ info@vuuk.ee |