Nimetus, andmed (+) või (-) Kogus (tk) Mõõdud (mm)
Pikkus Kõrgus
1. Järgmine
+ -
+ -
+ -
+ -
Nimetus, andmed (+) või (-) Kogus (tk) Mõõdud (mm)
Pikkus Kõrgus
Eelmine 2. Järgmine
+ -
+ -
+ -
+ -
Nimetus, andmed (+) või (-) Kogus (tk) Mõõdud (mm)
Pikkus Kõrgus
Eelmine 3. Järgmine
+ -
+ -
+ -
+ -
Nimetus, andmed (+) või (-) Kogus (tk) Mõõdud (mm)
Pikkus Kõrgus
Eelmine 4. Järgmine
+ -
+ -
+ -
+ -
Nimetus, andmed (+) või (-) Kogus (tk) Mõõdud (mm)
Pikkus Kõrgus
Eelmine 5. Järgmine
+ -
+ -
+ -
+ -
Nimetus, andmed (+) või (-) Kogus (tk) Mõõdud (mm)
Pikkus Kõrgus
Eelmine 6.
+ -
+ -
+ -
+ -
Müürimaterjal Vuugid (mm) Hind (€)
Koma asemel punkt
Nimetus Mõõdud (mm) Rõhtvuuk
(sängitusvuuk)
Püstvuuk
Pikkus Kõrgus Laius
Müürimaterjal Vuugid (mm) Hind (€)
Koma asemel punkt
Nimetus Mõõdud (mm) Rõhtvuuk
(sängitusvuuk)
Püstvuuk
Pikkus Kõrgus Laius


Sulge kokkuvõte
Viimase tulemuse arvutamise aeg Pindala (m2) Materjal
Nimetus Kogus (tk) Hind €
TK Kokku
11 september 2018 kell 19:07 0 Materjal määramata ( x ) 0.0 0.00

Kasutamise info

Kalkulaator võimaldab määrata ristkülikuliste seinte müüritööde ja materjalide mahud ning põhimaterjali maksumuse. Selleks on vajalik avada pindala moodul ja selles sisestada seinte ja avade mõõdud, st pikkused ja kõrgused rea lõpus. Rea esimesse lahtrisse võib lisada arvutatava seina või ava nimetuse või täpsustuse, mille järgi saab arvutustulemusest hiljem vajadusel ülevaadet. Seinaosa arvutamiseks peab vastavas reas olema aktiivne pluss märgiga raadionupp. Avade mahaarvamiseks tuleb aktiveerida vastaval real miinusmärgiga raadionupp. Kui arvutuses esineb identseid arvutatavaid osi, siis ei pea neid igat eraldi sisestama vaid koguse väljal saab sisestada vastava koguse ja programm korrutab need osad omavahel automaatselt. Materjalikoguse ja maksumuse saamiseks sisestada materjali moodulis materjalide andmed ja täpsema tulemuse saamiseks vajadusel vuukide suurused. Tulemuse vaatamiseks klikata tulemuse lingil.

| toimetaja Aivar Kaur | VUUK EHITUS OÜ | reg-nr 11373017 | MTR kood EEH002486 | tel 5011444 | e-post info@vuuk.ee |* | |* |