HINNAD
PILDIKOGU
+
×
U-arv
u-arv (js-versioon)
Soojakulude kalkulaator
Õhuniiskuse kalkulaator
Müüri kõrguse kalkulaator
Puittalade sildepikkused

EHITAMINE

Reaalselt

EHITAMINE REAALSELT - KOGENUD EHITAJALT

Mikroettevõte - 1 mees - teostab väikeehitust, sh ehitusloakohustuslike elamute ja nende osade ehitustöid:

NB: Töötamise asukoha lähedus on oluline, sest sellest oleneb otseselt meie keskkonnahoid

Virtuaalselt

VIRTUAALEHITAMINE

Võtame selgituseks suhteliselt lihtsa korstna näite.

Tavapäraselt toimitakse 3D visualiseerimisel järgnevalt (vt pilt 1):

Pilt 2
Pilt 1

Niisuguse meetodiga tehtud tulemus võib näida virtuaalreaalsena. Selle müürimuster annab petuinfot, kuna kivid ja nende arv ei vasta tegelikusele

VIRTUAALREALISTLIKUM TULEMUS

Et müürimuster annaks realistliku info, lihtsustatult seletatuna tegutsen järgnevalt:

Pilt 3: Korstnatellis selle reaalsete mõõtudega

Töö on selle meetodi puhul mahukam, aga tulemus on virtuaalrealistlik mitte ainult ilupildina vaid selliselt tehtuna sisaldab tulemus ka materjali tegelikku kogust

Analoogselt, sama meetodiga olen võimeline ehitama terved virtuaalreaalsed ehitised.

Näiteid:

| reg-nr 11373017 | MTR kood EEH002486 | ☎ 501 1444 | ✉ info@vuuk.ee |
× -