HINNAD
PILDIKOGU
+
×
U-arv
u-arv (js-versioon)
Soojakulude kalkulaator
Õhuniiskuse kalkulaator
Tellisekalkulaator TPMK(12.2020)
Tellisekalkulaator TPMK-85
Müüri kõrguse kalkulaator

RAUDBETOONKONSTRUKTSIOONID

Elamute ja väikemajade puhul ehitatakse raudbetoonist kõige sagedamini järgmised konstruktsioonid või nende elemendid:

Kõikide nende raudbetoonist konstruktsioonide koostises üheks oluliseks osaks on terasest või muust materjalist armatuur, sarrus.

Kuna hiljem, st pärast betooni kivistumist ei ole ilma mõistliku pingutuseta ja kuluta raudbetooni sisemuses olevat terassarrust kontrollida, siis terassarruse paigaldamise töö liigitub vastavalt ehitusseadustiku määrusele nr 3 kaetavaks tööks, mille kohta on sama määruse kohaselt kohustuslik koostada kaetud tööde akt (KTA) enne vastava töö katmist.

KTA-s peab olema ehitaja pädeva vastutava isiku ja omanikujärelevalve poolt olema kirja pandud põhjendusega hinnang konkreetse töö ja selle käigus paigaldatavate materjalide projektile ja nõuetele vastavuse osas

Seetõttu on vajalik, et ehitusseadustiku nõuetele vastavas ehitusprojektis oleksid need aktis kajastatavad ning hinnatavad materjalid, nende olulised omadused paiknemine jne ehitusprojekti plaanidel, lõigetel, vajadusel sõlmejoonistel ning seletuskirja osas piisavas mahus ja detailsuses ära kirjeldatud.

Vastasel juhul ei ole KTA-s võimalik ehitamise nõuetekohasust ning ehitusprojektile vastavust piisavalt põhjendatult hinnata ja seega nõuetekohaselt ehitusdokumenti koostada.

| reg-nr 11373017 | MTR kood EEH002486 | ☎ 501 1444 | ✉ info@vuuk.ee |
× -