HINNAD
PILDIKOGU
+
×
U-arv
u-arv (js-versioon)
Soojakulude kalkulaator
Õhuniiskuse kalkulaator
Õhuniiskuse kalkulaator (uus)
Tellismüüri pikkuste kalkulaator
Müüri kõrguse kalkulaator
Puittalade sildepikkused

Kui Teil on soov leida ehitaja, kes ehitaks Teile ehitusprojekti alusel, siis Vuuk Ehitus OÜ on sobilik valik.

KAS JA MIKS EHITADA EHITUSPROJEKTI ALUSEL

Ehitajaid on spetsialiseerumise tasemelt erinevaid. Kitsalt, vaid ühele kindlale alale spetsialiseeruv ehitaja saab olla oma valdkonda põhjalikumalt tundev ja kõiki olulisi nüansse mäletada.

Laiemalt spetsialiseeruv ehitaja ei pruugi alati kõike täielikult mäletada. Siis on hea kui info on projektis olemas. Vastasel juhul on ka vead kerged tulema ja vigade parandamine on paraku ühele või teisele poolele kuluallikas.

Kui tellija eelistab laiemalt spetsialiseeruvat ehitajat, et ei peaks iga erineva operatsiooni tarvis spetsialiste otsima ja koos sellega kaasnevaid riske taluma, siis peaks tellija ülaltoodud asjaoluga arvestama ehk, et projekt olgu pigem sedavõrd põhjalikum ja detailsem.

NB: Vuuk Ehitus OÜ saab vajadusel potensiaalset tellijat nõustada projekti tellimise alal või on ka võimalik tellida projekti tellimise teenus mõistliku hinna alusel Vuuk Ehitus OÜ-lt.

EHITUSPROJEKTI ALUSEL EHITAMISE PEAMISED EELISED

MIS INFORMATSIOON PEAKS PROJEKTIS OLEMAS OLEMA?

Osade tööde puhul, näiteks müüri ladumine, tellisfassaadi ladumine, kipsplaatseinte, -lagede ehitamisel peaks projektis olema töö tegemiseks vajalikud mõõdud, määratud vastavate ehitisosade asukohad, nendes paiknevad materjalid, nende olulised omadused või kas võib nende materjalide asemel kasutada nende analooge. Samuti olgu projektis määratud, kas ehitada võib nende materjalide tootjajuhistele vastavalt või mitte. Kui ehitama peaks toimuma kuidagi muudmoodi või erinõuete kohaselt, siis tuleb need projektis ka ära näidata.

Projektis peavad olema ära määratud numbriliste, mõõdetavate väärtustena ka nõutavad kvaliteedinõuded.

Kvaliteedinõuded peaks tellija ehitajale teada andma juba pakkumuse küsimise faasis. Tavaliselt tuuakse piisava põhjalikusega vajalik informatsioon nõutavate kvaliteedinõuete osas ära põhiprojekti staadiumis ehitusprojektis. Tellijatel tasub teada, et ehitusloa aluseks olev eelprojekti staadiumis ehitusprojekt ei ole sedavõrd põhjalik. Eelprojektis on seletuskirja osas üldjuhul ära toodud vaid loetelu standarditest või viited kvaliteedinõuete kogumikele ehk informatsioon, kust informatisooni leida. Standardid ja kvaliteedikogumikud on tasulised ja isegi kui ehitajal on need olemas, siis tavatellijal mitte. Ühtlasi on standardid, RYL, BY jne ülimahukad, ja nendest vajaliku info leidmine võib olla sama vaevarikas nagu heinakuhjast nõela otsimine. Näiteks viidatakse nendes mõnede normide osas mingile teisele standardile, infokogumikule, dokumendile, mida ei pruugi olla käepärast ja on samuti ülimahukas. Ja kui selle suure pingutusega lõpuks hankida, siis sellest otsides selgub, et vajaliku info osas on viide järgmisele ülimahukale "üllitisele". Ehitaja ja ehitustellija aeg aga ei ole kummist ja aeg maksab. Või vähemasti peaks maksma. Kogu selles tohutus pahnas on aga enamus ballast, milles vajalikke terakesi vaid ülipisike osa ja selle leidmine on tänamatu töö. Seega pole võimalik tellijal enne ja pärast ehitustöö valmimist üheselt kvaliteeti määratleda ning kontrollida. Või siis on see ülimalt vaevarikas ning töömahukas. Nõutav kvaliteet peab ehitajal enne pakkumuse koostamist ja esitamist olema selleks, et oleks võimalik üldse teada ja otsustada, kas ehitajal on ikka olemas piisav võimekus tellijale soovi kohast kvaliteeti piisavalt kiiresti tagada. On ju ehitamisel tellijatel oluline ühtlasi, et töö kulgeks piisavalt kiiresti.

EHITUSPROJEKTIS OLEVA INFO HULK, DETAILSUS JA EHITUSDOKUMENTATSIOON

Loe sellel teemal lisaks siit:

KAS JA MILLISTE EHITISTE EHITAMISEL EI OLE PROJEKT VAJALIK?

Ehitusseadustiku §12.(1) saab tõlgendada, et ehitamise aluseks peab olema alati ehitusprojekt.

Ometi tuuakse ehitusseadustiku lõpuosas ära pdf-vormingus LISA 1, millest võib leida vastava informatsiooni, missuguste ehitiste ehitamiseks ehitusprojekt on kohustuslik ja misuguste ehitamisel mittekohustuslik.

Kui projekt on kohustuslik, siis on ka projektikohane ehitamine kohustuslik.
Postitas Vuuk Ehitus OÜ, 30 detsember 2021, 10:15
Palun siia kirjutada oma seisukohti.

NB: Ründavad ja reostavad postitused võtan õiguse kustutada.
Kui keegi ei soovi ise mingil põhjusel oma kirjutatud teksti näha, võtke minuga sel teemal ühendust, kustutan ära.
Ülalkirutatud teksti ja kodulehe autor: Vuuk Ehitus OÜ

Postitas , 16 märts 2022, 7:00

Postitas , 23 märts 2022, 12:03

Postitas , 24 aprill 2022, 3:38

Postitas , 25 aprill 2022, 14:07

Postitas , 27 aprill 2022, 19:01

Postitas , 29 mai 2022, 8:18

Postitas , 31 mai 2022, 13:03

Postitas , 01 juuni 2022, 22:25

Postitas , 30 juuni 2022, 14:27

Postitas , 30 juuli 2022, 8:30

Postitas , 31 juuli 2022, 5:19

Postitas , 20 august 2022, 14:06

Postitas , 22 august 2022, 23:22

Postitas , 12 september 2022, 12:06

Postitas , 12 september 2022, 0:04

Postitas , 15 oktoober 2022, 11:23

Postitas , 23 november 2022, 13:55

Postitas , 23 november 2022, 15:42

Postitas , 27 jaanuar 2023, 23:07

Postitas , 29 jaanuar 2023, 9:13

Postitas , 31 märts 2023, 10:33

Postitas , 31 märts 2023, 21:32

Postitas , 09 september 2023, 23:41

Postitas , 12 september 2023, 16:14
| reg-nr 11373017 | MTR kood EEH002486 | ☎ 501 1444 | ✉ info@vuuk.ee |
× -