HINNAD
PILDIKOGU
+
×
U-arv
u-arv (js-versioon)
Soojakulude kalkulaator
Õhuniiskuse kalkulaator
Õhuniiskuse kalkulaator (uus)
Tellismüüri pikkuste kalkulaator
Müüri kõrguse kalkulaator
Puittalade sildepikkused

PLOKKMÜÜRITÖÖDE HINNAKIRI

Jrk Nimetus Ühik Hind, eurot (käibemaksu ei lisandu)
1FIBO
1.1FIBO-3 PLOKKMÜÜRI LADUMINE
1.1.1

Fibo 3/100 (100 x 250 x 480 mm)

m215
1.1.2

Fibo 3/150 (150 x 250 x 480 mm)

m216
1.1.3

Fibo 3/200 (200 x 185 x 480 mm)

m218
1.1.4

Fibo 3/250 (250 x 185 x 480 mm)

m220
1.1.5

Fibo 3/300 (300 x 185 x 480 mm)

m222
1.1.6

Fibo 3/350 (350 x 185 x 480 mm)

m224
1.2FIBO-5 PLOKKMÜÜRI LADUMINE
1.2.1

Fibo 5/100 (100 x 250 x 480 mm)

m216
1.2.2

Fibo 5/150 (150 x 250 x 480 mm)

m217
1.2.3

Fibo 5/200 (200 x 185 x 480 mm)

m218
1.2.4

Fibo 5/250 (250 x 185 x 480 mm)

m222
1.2.5

Fibo 5/300 (300 x 185 x 480 mm)

m224
2BAUROC (endine Aeroc)
2.1BAUROC CLASSIC PLOKKMÜÜRI LADUMINE
2.1.1

Bauroc CLASSIC 100 (100 x 200 x 600 mm)

m215
2.1.2

Bauroc CLASSIC 150 (150 x 200 x 600 mm)

m216
2.1.3

Bauroc CLASSIC 200 (200 x 200 x 600 mm)

m217
2.1.4

Bauroc CLASSIC 250 (250 x 200 x 600 mm)

m220
2.1.5

Bauroc CLASSIC 300 (300 x 200 x 600 mm)

m222

2.2BAUROC UNIVERSAL PLOKKMÜÜRI LADUMINE
2.2.1

Bauroc UNIVERSAL (200 x 300 x 600 mm) ladumine serviti (5,56 tk/m2

m212
2.2.2

Bauroc UNIVERSAL (200 x 300 x 600 mm) ladumine lapiti (8,34 tk/m2

m216

2.3BAUROC HARD PLOKKMÜÜRI LADUMINE
2.3.1

Bauroc HARD 200 (200 x 200 x 600 mm)

m217
2.3.2

Bauroc HARD 250 (250 x 200 x 600 mm)

m219
2.3.3

Bauroc HARD 300 (300 x 200 x 600 mm)

m222

2.4BAUROC ECOTERM PLOKKMÜÜRI LADUMINE
2.4.1

Bauroc ECOTERM+ 300 (300 x 200 x 600 mm)

m218
2.4.2

Bauroc ECOTERM+ 375 (375 x 200 x 600 mm)

m222
2.4.3

Bauroc ECOTERM+ 500 (500 x 200 x 600 mm)

m225
2.5BAUROC ELEMENT MITTEKANDVATE VAHESEINTE LADUMINE
2.5.1

Bauroc ELEMENT 100 (100 x 400 x 600 mm) ladumine (4,2 tk/m2

m212
2.5.2

Bauroc ELEMENT 150 (150 x 300 x 600 mm) ladumine (4,2 tk/m2

m216

3COLUMBIA-KIVI
3.1 COLUMBIA-KIVI ÕÕNESBETOONPLOKK, MÜÜRI LADUMINE
3.1.1

Col-90 (90 x 190 x 390 mm) ladumine (12,5 tk/m2

m218
3.1.2

Col-140 (140 x 190 x 390 mm) ladumine (12,5 tk/m2

m219
3.1.3

Col-190 (190 x 190 x 390 mm) ladumine (12,5 tk/m2

m220
3.1.4

Col-240 (240 x 190 x 390 mm) ladumine (12,5 tk/m2

m225

4MUUD MÜÜRITÖÖGA SEONDUVAD TÖÖD
4.1

Plokkmüüri vuukimine ja vuukimisega seonduv

m22,00
4.2

Projekti eripärast tulenev plokkide lisasaagimine (kuni 1 tk/m2 kohta seinas on arvestatud müüri ladumise hinna raamesse)

tk2,00
4.3

Tellingute ehitamine siledale töömaale maapinnast kuni 3 m kõrguste müüride ladumisel

komplekttasuta
(hinna sees)
4.4

Tellingute ehitamine ebatasasele alusele või renditavate telligute hankimine ja ehitamine

komplektkokkuleppel

Hinnakirja viimane muutmine 11.07.2023

Hinnad on hinnakirjas toodud ilma materjalide maksumuseta.

Käibemaksu ei lisandu.

ARVESTUSPÕHIMÕTTED (vastavalt EVS_885_2005_et)
Mõõtmisreeglid
Mahaarvamised
ARVESTUSPÕHIMÕTTED (vastavalt EVS_885_2005_et)
Mõõtmisreeglid
Mahaarvamised
Raudbetoonsilluseid ehitab Vuuk Ehitus OÜ ehitusprojekti alusel. Ehitusprojekt peab olema koostatud projekteerija poolt, kelle vastavad pädevused on tõenduspõhised ja vastavuses Ehitusseadustikus kehtestatud nõuetele. Projekt peab vastama Ehitusseadustiku Määrus nr 97 nõuetele, sh projekt ja selle osad olgu vastutava projekteerija poolt allkirjastatud. Projektis peab olema üheselt ja vastuoludeta järgnev informatsioon:
  1. Peavad olema ära määratud sillustele mõjuvad koormused
  2. Vastavalt mõjuvatele koormustele arvestades varutegureid ja silluste mõõtusid peavad olema sõlmjoonistel näidatud materjalide tugevusklassid, läbimõõdud, kogus, asukohad, sammud, lubatavad paigaldus ja ehitustolerantsid ja muu oluline.
  3. Materjalid koos nende projektikohaste omadustega, mis projektis on määratud, peavad olema tegelikkuses olemas ja saadaval

PROJEKTIGA JA PROJEKTEERIMISEGA SEOTUD KULUTUSED HINNAKIRJAS OLEVA EHITAMISE HINNA SISSE EI OLE ARVESTATUD

| reg-nr 11373017 | MTR kood EEH002486 | ☎ 501 1444 | ✉ info@vuuk.ee |
× -