HINNAD
PILDIKOGU
+
×
U-arv
u-arv (js-versioon)
Soojakulude kalkulaator
Õhuniiskuse kalkulaator
Müüri kõrguse kalkulaator

PLOKKMÜÜRITÖÖDE HINNAKIRI-KALKULAATOR

Lisainfo
Jrk Nimetus Ühik Kogus
(ühikut)
Kogumaksumus (eurot)
töö hind materjali hindHind kokku
(eurot)
ühikukokkuühiku kokku
1FIBO
2BAUROC
3COLUMBIA-KIVI
4SILIKAAT
-SILLUSED

Hinnad on hinnakirjas toodud ilma materjalide maksumuseta.

Käibemaksu ei lisandu.

ARVESTUSPÕHIMÕTTED (vastavalt EVS_885_2005_et)
Mõõtmisreeglid
Mahaarvamised
ARVESTUSPÕHIMÕTTED (vastavalt EVS_885_2005_et)
Mõõtmisreeglid
Mahaarvamised
Raudbetoonsilluseid ehitab Vuuk Ehitus OÜ ehitusprojekti alusel. Ehitusprojekt peab olema koostatud projekteerija poolt, kelle vastavad pädevused on tõenduspõhised ja vastavuses Ehitusseadustikus kehtestatud nõuetele. Projekt peab vastama Ehitusseadustiku Määrus nr 97 nõuetele, sh projekt ja selle osad olgu vastutava projekteerija poolt allkirjastatud. Projektis peab olema üheselt ja vastuoludeta järgnev informatsioon:
  1. Peavad olema ära määratud sillustele mõjuvad koormused
  2. Vastavalt mõjuvatele koormustele arvestades varutegureid ja silluste mõõtusid peavad olema sõlmjoonistel näidatud materjalide tugevusklassid, läbimõõdud, kogus, asukohad, sammud, lubatavad paigaldus ja ehitustolerantsid ja muu oluline.
  3. Materjalid koos nende projektikohaste omadustega, mis projektis on määratud, peavad olema tegelikkuses olemas ja saadaval

PROJEKTIGA JA PROJEKTEERIMISEGA SEOTUD KULUTUSED HINNAKIRJAS OLEVA EHITAMISE HINNA SISSE EI OLE ARVESTATUD

| reg-nr 11373017 | MTR kood EEH002486 | ☎ 501 1444 | ✉ info@vuuk.ee |
× -