ETTEVÕTTEST KONTAKT
HINNAD
PILDIKOGU
+
×

U-arv
Soojakulude kalkulaator
Õhuniiskuse kalkulaator
Tellisekalkulaator
Sisukord
SILIKAAT
TERCA
COLUMBIA-KIVI

TELLISMÜÜRITÖÖDE HINNAKIRI-KALKULAATOR

  • Soodsad tingimused - objekt asub lähedal, takistvaid asjaolusid* ei ole, tööd on võimalik teostada ladusalt, pinnad on suhtelielt suured, ja lihtsad
  • Keskpärased tingimused - objekt asub lähedal, objektil esineb mõningaid takistvaid asjaolusid*, pinnad keskmise suurusega, (üldreeglina eramud) ja mitte väga keerukad
  • Ebasoodsad tingimused - objekt ei asu lähedal, objektil esineb oluliselt takistvaid asjaolusid*, pinnad väikesed, ja keerukad

Takistavad asjaolud: Objekti töömaa ebatasane või kitsas, materjalid kaugel, töid peab teostama kitsastes oludes teiste töövõtjatega üheaegselt üksteise tööprotsessi oluliselt segades jne.
Tingimusi täpsustatakse ja nende osas räägitakse läbi pakkumise tegemise faasis
Olud, tingimused
Jrk Nimetus Ühik Kogus
(ühikut)
Hind (euro)
baashind arvestuslik kokku
Kokku
1SILIKAAT
2TERCA
3COLUMBIA-KIVI
Lisainfo
Hinnad on hinnakirjas toodud ilma materjalide maksumuseta.
Käibemaksu ei lisandu.
| reg-nr 11373017 | MTR kood EEH002486 | ☎ 501 1444 | ✉ info@vuuk.ee |