HINNAD
PILDIKOGU
+
×
U-arv
u-arv (js-versioon)
Soojakulude kalkulaator
Õhuniiskuse kalkulaator
Tellisekalkulaator TPMK(12.2020)
Tellisekalkulaator TPMK-85
Müüritöökalkulaator - Fibo
Müüritöökalkulaator - Bauroc

HINNAKALKULAATORTulemus arvutatud 05. aprill 2021 kell 22:35

Hind ja nimetus Kogus (m2) Ühikhind Maksumus Kordne Kokku
(eurot)
16.00 / 1.2.10 Bauroc Hard(250x200x600) müüritöö 100.0 16.00 1600.00 1.0 1600.00
| reg-nr 11373017 | MTR kood EEH002486 | ☎ 501 1444 | ✉ info@vuuk.ee | -->
×