HINNAD
PILDIKOGU
+
×
U-arv
u-arv (js-versioon)
Soojakulude kalkulaator
Õhuniiskuse kalkulaator
Tellisekalkulaator TPMK(12.2020)
Tellisekalkulaator TPMK-85
Müüritöökalkulaator - Fibo
Müüritöökalkulaator - Bauroc

HINNAKALKULAATORTulemus arvutatud 05. aprill 2021 kell 12:30

Hind ja nimetus Kogus (m2) Ühikhind Maksumus Kordne Kokku
(eurot)
0.0 0.00 0.00 0.0 0.00
| reg-nr 11373017 | MTR kood EEH002486 | ☎ 501 1444 | ✉ info@vuuk.ee | -->
×