HINNAD
PILDIKOGU
+
×
U-arv
u-arv (js-versioon)
Soojakulude kalkulaator
Õhuniiskuse kalkulaator
Müüri kõrguse kalkulaator

Õhuniiskus

Suhteline (relatiivne) niiskus - õhu niiskussisalduse ja sellel temperatuuril suurima võimaliku õhu niiskussisalduse suhe protsentides (%). 100% õhuniiskust tähendab, et õhk on niiskusest küllastunud

Absoluutne niiskus - ühes mahuühikus õhus leiduva vee(auru) niiskussisaldus (g/m3).

Niiskussisalduse erinevus tekitab aururõhu, mille toimel liigub niiskus ühest kohast teise. Avades akna või ventilatsiooniavad liigub niiskus suurema aururõhu poolt väiksema poole. Toimub niiskema keskkonna kuivamine ja kuivema koha (õhu, materjali jne) niiskumine. Näiteks suvel jahedat keldrit või põrandaalust tuulutades võib ette tulla olukordi, kus kuivamise asemel toimub aururõhkude erinevuse toimel välisõhust niiskuse juurdevool ja jahedatele pindadele koguneb kondensaatniiskus. Kui aga aururõhud on erinevates keskkondades võrdsed, siis ei toimu kuivamist ega niiskumist ehk niiskuse tase püsib samaväärne. Alljärgnevas kalkulaatoris saab vaadata, kuhu poole niiskus erinevatest keskkkonnatingimustest olenevalt liigub.

Keskkond I
Õhutemperatuur (°C) Suhteline õhuniiskus Õhu niiskussisaldus (g/m3) Osarõhu suurus (Pa) Kastepunkt (°C)
Õhutemperatuur (°C) Suhteline õhuniiskus Õhu niiskussisaldus (g/m3) Osarõhu suurus (Pa) Kastepunkt (°C)
Keskkond II


Valmistasin selle kalkulaatori hobi korras koodi õppimise eesmärgil.

Skript loeb andmeid massiivist, mille elemendid pärinevad insener Tiit Masso raamatust "EHITUSFÜÜSIKA ABC" NIISKUS:

Sama teema tabelivormis on SIIN

  • lk 161 tabel 12.28. Õhu niiskussisaldus (g/m3);
  • lk 162 tabel 12.29. Veeauru osarõhk õhus (Pa).
| reg-nr 11373017 | MTR kood EEH002486 | ☎ 501 1444 | ✉ info@vuuk.ee |
× -