AVALEHT KONTAKT
+
×

U-arv
Õhuniiskuse kalkulaator

Õhuniiskus

Suhteline (relatiivne) niiskus - õhu niiskussisalduse ja sellel temperatuuril suurima võimaliku õhu niiskussisalduse suhe protsentides (%).

Absoluutne niiskus - ühes mahuühikus õhus leiduva vee(auru) niiskussisaldus (g/m3).

Niiskussisalduse erinevus tekitab aururõhu, mille toimel liigub niiskus ühest kohast teise. Toimub kuivamine või niiskumine. Avades akna või ventilatsiooni avad mitte alati ei pruugi toimuda kuivamine vaid see oleneb erinevate keskkondade temperatuuride ning õhu niiskussisalduse vahekordadest. Alljärgnevas kalkulaatoris saab vaadata, kuhu poole niiskus erinevatest tingimustest olenevalt liigub.

Keskkond I
Õhutemperatuur(°C) Suhteline õhuniiskus Õhu niiskussisaldus (g/m3)Osarõhu suurus (Pa)
Õhutemperatuur(°C) Suhteline õhuniiskus Õhu niiskussisaldus (g/m3)Osarõhu suurus (Pa)
Keskkond II


Valmistasin selle kalkulaatori hobi korras koodi õppimise eesmärgil. Tabel raamatus on informatiivne ja ülevaatlik ja sellest on hea andmeid vaadata ning võrrelda. Arvan, et tänapäevases digimaailmas leidub huvilisi, kellele on põnev sirvida andmeid ka taolise mõningate efektidega veebirakenduse abil.

Skript loeb andmeid massiivist, mille elemendid pärinevad insener Tiit Masso raamatust "EHITUSFÜÜSIKA ABC" NIISKUS:

  • lk 161 tabel 12.28. Õhu niiskussisaldus (g/m3);
  • lk 162 tabel 12.29. Veeauru osarõhk õhus (Pa).
| reg-nr 11373017 | MTR kood EEH002486 | ☎ 501 1444 | ✉ info@vuuk.ee |