HINNAD
PILDIKOGU
+
×
U-arv
u-arv (js-versioon)
Soojakulude kalkulaator
Õhuniiskuse kalkulaator

Õhuniiskus

Suhteline (relatiivne) niiskus - õhu niiskussisalduse ja sellel temperatuuril suurima võimaliku õhu niiskussisalduse suhe protsentides (%).

Absoluutne niiskus - ühes mahuühikus õhus leiduva vee(auru) niiskussisaldus (g/m3).

Niiskussisalduse erinevus tekitab aururõhu, mille toimel liigub niiskus ühest kohast teise. Toimub kuivamine või niiskumine. Ventilatsioonikanaleid või aknaid avades mitte alati ei pruugi toimuda kuivamine vaid see oleneb erinevate keskkondade temperatuuride ning õhu niiskussisalduse vahekordadest. Näiteks suvel keldrit või põrandaalust tuulutades võib ette tulla olukordi, kus kuivamise asemel toimub välisõhust niiskuse juurdevool ja jahedatele pindadele koguneb kondensaatniiskus. Või kui aururõhud on võrdsed, siis ei toimu kuivamist ega niiskumist ehk niiskuse tase püsib samaväärne. Alljärgnevas kalkulaatoris saab vaadata, kuhu poole niiskus erinevatest tingimustest olenevalt liigub.

Keskkond I
Õhutemperatuur (°C) Suhteline õhuniiskus Õhu niiskussisaldus (g/m3) Osarõhu suurus (Pa) Kastepunkt (°C)
Õhutemperatuur (°C) Suhteline õhuniiskus Õhu niiskussisaldus (g/m3) Osarõhu suurus (Pa) Kastepunkt (°C)
Keskkond II


Valmistasin selle kalkulaatori hobi korras koodi õppimise eesmärgil.

Skript loeb andmeid massiivist, mille elemendid pärinevad insener Tiit Masso raamatust "EHITUSFÜÜSIKA ABC" NIISKUS:

  • lk 161 tabel 12.28. Õhu niiskussisaldus (g/m3);
  • lk 162 tabel 12.29. Veeauru osarõhk õhus (Pa).
| reg-nr 11373017 | MTR kood EEH002486 | ☎ 501 1444 | ✉ info@vuuk.ee |
× -