HINNAD
PILDIKOGU
+
×
U-arv
u-arv (js-versioon)
Soojakulude kalkulaator
Õhuniiskuse kalkulaator
Tellisekalkulaator TPMK(12.2020)
Tellisekalkulaator TPMK-85

Harjumaa, Saue vald, Aila küla
501 1444
info@vuuk.ee
Privaatsus, andmete kasutamine


Klientidelt saadud andmeid, sh telefoni numbrit, e-maili aadressi ja mistahes isikuandmeid kasutab Vuuk Ehitus OÜ ainult nende endiga suhtlemisel ja riigi seadustest tulenevate kohustuste täitmisel, sh arvetel ja kohustuslikel ehitusdokumentidel. Hinnapakkumise või töö teostamise eesmärgil kliendilt saadud projektis ja muudes dokumentides olevaid mistahes andmeid kasutab Vuuk Ehitus OÜ vaid selleks otstarbeks, milleks klient need ettevõttele edastab. Dokumente kasutab ja säilitab Vuuk Ehitus OÜ ainult nii kaua kuni seadused seda ette näevad.

| reg-nr 11373017 | MTR kood EEH002486 | ☎ 501 1444 | ✉ info@vuuk.ee | -->
×