HINNAD
PILDIKOGU
+
×
U-arv
u-arv (js-versioon)
Soojakulude kalkulaator
Õhuniiskuse kalkulaator
Tellisekalkulaator TPMK(12.2020)
Tellisekalkulaator TPMK-85
Müüritöökalkulaator - Fibo
Müüritöökalkulaator - Bauroc
TEENUSED
Hooned tervikuna Müüritööd Kipsitööd Puidutööd Katused Soojaisolatsioonitööd Betoonitööd Montaazitööd Ehituslike mahtude arvutamine 3D mudel, visualiseerimine

TÖÖDE JA MATERJALIDE MAHTUDE ARVUTAMINE

Ehitusprotsessi läbiviimisel on vajalik teada ehitusmaterjalide ja tööde mahtusid.

Täpsed arvutustulemused aitavad kokku hoida kulusid ja ehitamise aega.

On tavaks saanud, et hinnapakkumise koostab ehitusettevõtja tellijale tasuta.

Hinnapakkumise koostamise ja ehituseelarvete aluseks on ehitusprojekt sellekohased tööde ja materjalide mahud, spetsifikatsioonitabelid.

Ehkki pakkumuse koostamine on tellijale tasuta, siis on normaalne, et pakkumuse koostamise alusdokumendid sisaldavad ka korralikke ja ülevaatlikke tööde ja materjalide mahutabeleid, spetsifikatsioone.

Mahtude arvutamine on tegelikult päris suur ja aega nõudev töö. Ka vastava ala spetsialistil heade arvutusprogrammide abil võib võtta aega päevi.

Seetõttu ei saa eeldada töövõtjatelt tasuta hinnapakkumuse koostamise raames ka mahuarvutusi. Eriti kui arvestada, et hinnapakkumisi küsitakse mitte ainult ühelt potensiaalselt ehitajalt.

Olenevalt ehitisest ja selle keerukusest, võib see koosneda väga suurel hulgal mitmesugustest töödest ja materjalidest.

Sealjuures on lisaks projekti lugemisoskusele vajalik teada ja arvesse võtta materjalide mõõtmeid ja omadusi ning tööde iseärasusi.

Kui tegemist ei ole selle ala inimesega ja aega oma igapäevatööde, tegemiste kõrvalt napib, on mõistlik mahtude arvutamine tellida selle ala asjatundjalt.

Üldehitustööde ja -materjalide mahtude arvutamise hinnad

  1. Tunni alusel 15 eurot/tund
  2. Kokkuleppehind 300...500 eurot/eramu

NB:

Mahtude arvutamise teenus ei sisalda materjalide ja nende omaduste määramist. Need peavad olema ära määratud projektis.

Vastavalt projekteerimise standardile ja tavale eelprojekti staadiumis ehitusprojekt ei ole mõeldud kuluarvestusteks ja ehitamiseks. Eelprojektides on andmed üldised ja pealiskaudsed, seetõttu ei saa ka nende alusel teostatud mahuarvutused olla kuigi täpsed ja detailsed. Soovides saada põhjalike arvutusi, peaks olema tellitud üldreeglina vähemalt põhiprojekti staadiumis ehitusprojekt.

Oma heale ehituskliendile võib Vuuk Ehitus OÜ arvutusi teostada tasuta või soodushinnaga.

| reg-nr 11373017 | MTR kood EEH002486 | ☎ 501 1444 | ✉ info@vuuk.ee | -->