HINNAD
PILDIKOGU
+
×
U-arv
Soojakulude kalkulaator
Õhuniiskuse kalkulaator (uus)
Tellismüüri pikkuste kalkulaator
Müüri kõrguse kalkulaator
Puittalade sildepikkused
VS
U

MUUD TEGEMISED

3D MUDEL, VIRTUAALEHITUS, 2D JOONISED

3D mudel on kolmemõõtmeline kujutis või kujutiste kompleks, mis on tehtud ja asub spetsiaalses arvutiprogrammis. Neid kujutisi saab selle spetsiaalse arvutiprogrammi või mõne teise vahendi abil erinevatelt külgedelt ja vajadusel ka seest vaadata vastavalt neid kujutisi sobivasse suunda keerates või vajadusel osi eemaldades ning lisades

Kujutised võivad olla tehtud erineval moel ja väga erineva detailsusega. Ühtlasi saab tekitada lihtsasti vajadusel sellisest mudelist mistahes osadest reaalse ehitamise või materjalide koguste määramise tarvis vajalikke detailseid jooniseid.

3D mudelitest ja nende koostmisest on abi ehitamisel ning tulevase ehitise kujust ja välimusest eelnevalt parema ettekujutuse saamisel. Ühtlasi kui ehitatav ehitis on ehitatudki samasugune ehk 3D mudel on tegeliku ehitise arvutis tehtud kolmemõõtmeline koopia, siis on selline mudel ka ehitusdokument selles mõttes, et selle kaasabil on võimalik täpselt tuvastada, kuidas on ehitatud ja kus ning kuidas miski selles ehitises reaalselt asub.

PILT 1

Pildil "PILT 1" on näha ühe minul ehitamisel olnud kuuri puitkonstruktsiooni detailmudeli ühest nurgast kopeeritud pilt. Mudel on tehtud täpselt kliendilt saadud lähteandmete alusel enne selle kuuri ehitamise alusetamist. Selle sama mudeli alusel määrasin ka kõik vajalikud materjalide kogused. Postid, sarikad, pennid, roovid on võimalik mm täpsusega mudelist üle mõõta ja arvuliselt üle lugeda, Exceli tabelisse lisada, selle funktsioone kasutades ülitäpselt kokku liita või vajadusel korrutada jn ning korralikuks materjalide tabeliks vormistada ning selle tellijale esitada või ise selle tabeli alusel täpsed materjalikogused soetada. Kõige selle mõte on ühtlasi võimalus ehitamise korraldamisel ja sõidukuludelt raha kokku hoida.

Ühtlasi olen võimeline tegema nende mudelite põhjal videoid, arvutisimulatsioone, animatsioone, aplikatsioone ning lisada need veebi, et neid vajadusel saaks ehitamise protsessis virtuaalsete tööriistadena kasutada.

Vaata sellest samast kuurist järgnev näide: KUUR

Olen koostanud niisuguseid detailmudeleid erinevate projektide alusel, mis on olnud mulle ehitamise lähtealuseks

Leides, et sellisist mudeldamisest ja selle abil mingil moel vajaliku informatsiooni tekitamise tööst võib sullegi kasu olla, siis võib minu poole pöörduda saates päringu kirjale aivar@vuuk.ee

Ajatöö alusel on Vuuk Ehitus OÜ mudelehituse hinnaks praegu 16,20 eurot tund, käibekaksu ei lisandu.

| reg-nr 11373017 | ☎ 501 1444 | ✉ info@vuuk.ee |