HINNAD
PILDIKOGU
+
×
U-arv
u-arv (js-versioon)
Soojakulude kalkulaator
Õhuniiskuse kalkulaator
Müüri kõrguse kalkulaator
Temperatuur (hüppa)
-20...-1 C°
0...20 C°
20...80 C°
Õhu maksimaalne veeaurusisaldus ja osarõhk normaalrõhul (101 325 Pa)
Tabel 7.10 (2012 a "Ehituskonstruktori käsiraamat", lk 146)
Temperatuur C° Osarõhk Pa Absoluutne niiskus g/m3
Temperatuurid -20...-1
Õhu maksimaalne veeaurusisaldus ja osarõhk normaalrõhul (101 325 Pa)
Tabel 7.10 (2012 a "Ehituskonstruktori käsiraamat", lk 146)
Temperatuur C° Osarõhk Pa Absoluutne niiskus g/m3
Temperatuurid 0...+19
Õhu maksimaalne veeaurusisaldus ja osarõhk normaalrõhul (101 325 Pa)
Tabel 7.10 (2012 a "Ehituskonstruktori käsiraamat", lk 146)
Temperatuur C° Osarõhk Pa Absoluutne niiskus g/m3
Temperatuurid +20...+80


| reg-nr 11373017 | MTR kood EEH002486 | ☎ 501 1444 | ✉ info@vuuk.ee |
× -