HINNAD
PILDIKOGU
+
×
U-arv
Soojakulude kalkulaator
Õhuniiskuse kalkulaator (uus)
Tellismüüri pikkuste kalkulaator
Müüri kõrguse kalkulaator
Puittalade sildepikkused
VS
U


2023 SÜGIS, BAUROC ECOTERM-500 LADUMINE
1 /
Bauroc ECOTERM-500 plokk, eramu kandvate välisseinte ladumine - objekt aastal 2023
2 /
Esimese rea ladumine Sakret ZF müüriseguga
3 /
Esimene rida. Mördipeenrad, nende vahel soojustusvaht
4 /
5 /
Vuugisarrus, MURFOR COMPACT 40 rullis
6 /
Esimese plokirea peale paigaldatud vuugisarrus, kinnitatud plokkide külge 20 mm klambritega
7 /
Bauroc liimsegu
8 /
Avakülje parajaks saetud plokk
9 /
Kolmanda plokirea ladumine. Pildil näha tööks vajalikud töövahendid: liimikelk, liimikulp, vaaderpass, kellu...
10 /
4.päev - 3. nda plokirea lõpetamine, 4. plokirea ladumine
11 /
Müüri nurk. Müüril eelnevalt ise projekti alusel tehtud tööjoonised - abivahend tõhusama ja parema tulemuse saavutamiseks.
12 /
Liimsegu laotamine liimikelgu abil
13 /
5. ndal ladumise päeval akende avade kohale soonte freesimine käsisoonefreesiga, soontesse 8 mm armatuurvarraste paigaldamine
14 /
6. päev. Paigaldatud minu enese poolt välja arendatud, tööks mugavad 1 m kõrguse jalgealuse töötasapinnaga pukktellingud
15 /
Paigaldatud ja klambritega kinnitatud MURFOR COMPACT armatuur ehk vuugisarrus
16 /
Nii, kerkivad müürid, probleemideta ja ladusalt
17 /
Avasilluste tasapinda freesitud sooned ja soontesse paigaldatud armatuurvardad
18 /
Paigaldatud 8 mm armatuurvardad ka teisele poole ava silluste paigaldustasapinda
19 /
Paigaldatud Bauroc 500 mm laiused sillused
20 /
Öösel on sadanud lumelörtsi
21 /
Kilepakendis Bauroc U-500 plokid viimase ülemise rea ladumiseks
22 /
500 mm U-plokid
23 /
Alustatud U-plokkidest rida, saetud 45 kraadi alla ja paigaldatud U-plokkidest nurk
24 /
U-plokkidest rida, kontrollitud täpse pöördpeaga laserseadmega, pika latiga vajadusel mõnest kohast riiviga korrigeerituna
25 /
Pöördpeaga laserseadmega kõrguse ja täpsuse ühtluse kontrollimine ülemise lae aluse tasapinna maksimaalse tulemuse saavutamiseks
26 /
Bauroc Classic 200 mm vaheseinte esimese plokirea ladumine,
27 /
Ankurdamine Bauroc aluminiumvarrastega
28 /
Ladumine pukktellingutelt. Paigaldatud vuugisarrus
29 /
Paigaldatud ukse ava sillus, kõrgus +/- 0,00st on 2,1m
30 /
Bauroc Classic 200 ladumise jätkamine
31 /
Ülemine U-plokkidest rida, paigaldatud ka juba armatuurvardad
32 /
Kahe seina kokkusaamise koht
33 /
500 mm U-rea armeerimine
34 /
Valmis - tänud tööandjale!
| reg-nr 11373017 | ☎ 501 1444 | ✉ info@vuuk.ee |