HINNAD
PILDIKOGU
+
×
U-arv
Soojakulude kalkulaator
Õhuniiskuse kalkulaator (uus)
Tellismüüri pikkuste kalkulaator
Müüri kõrguse kalkulaator
Puittalade sildepikkused
VS
U

1 / 16
240 x 250 x 192 Silikaat plokk - tugevate ja helikindlate seinte materjal
2 / 16
Silikaat plokk - tugev (20 mPa), hea helipidavusega (55 dB), mõõdutäpne ehitusplokk
3 / 16
Kuigi plokid on mõnevõrra lühemad muudest müüriplokkidest, müürid kerkivad suhteliselt jõudsasti
4 / 16
Esimesed 2 plokirida paigas, kolmanda alustamine
5 / 16
Akende avad vastavalt projektile, lähtuvalt omaniku soovist
6 / 16
Töö kulg on ladus, müürid sirged, avad täpsed - omanik rahul, krohvija lausa imestab
7 / 16
Mõnede müüride kõrgus silluste projektikohase alumise tasapinnani
8 / 16
Müüride kõrgused silluste projektikohase alumise tasapinnani
9 / 16
Suurematele avadele R/b silluste ehitamine vastavalt konsruktiivsele tööprojektile.
10 / 16
Avadele sobivad laiuse ja kõrguse poolest Columbia-kivi r/b sillused
11 / 16
Väiksematele avadele sobivad Columbia-kivi sillused
12 / 16
R/b silluste montaaž kraana abil
13 / 16
Vahepeal paigaldatud katusefermid, otsakolmnurkade ladumine
14 / 16
Müüritööga paralleelselt muud üldehitustöd vastavalt projektile
15 / 16
Ei saa läbi ilma lõikamiseta
16 / 16
Valmis ongi


MÜÜRITÖÖ SILIKAATPLOKKIDEST

| reg-nr 11373017 | ☎ 501 1444 | ✉ info@vuuk.ee |