HINNAD
PILDIKOGU
+
×
U-arv
Soojakulude kalkulaator
Õhuniiskuse kalkulaator (uus)
Tellismüüri pikkuste kalkulaator
Müüri kõrguse kalkulaator
Puittalade sildepikkused
VS
U

Ruumid
Hõre laudis
Hõre laudis ja MP-28
MP-28
MP-28, ruumide nimetused
MP-28 ja esimene kipsikiht
Esimene kipsikiht, ristisuunas karkassiga
Teine kipsikiht, pikisuunas karkassiga
Teine kipsikiht, ruumide nimetustega
Elamu 2. korrus

KIPSLAE EHITAMISE TEOSTAMISE INFORMATSIOON

1 / 10
Ruumid
2 / 10
Hõre laudis, s=300mm
3 / 10
Hõre laudis ja MP-28
4 / 10
MP-28, s=400mm, tervetel profiilidel L=3000mm, kriipsukesed profiilidel näitavad profiilide jätkukohti
5 / 10
MP-28 koos ruumide nimetustega
6 / 10
MP-28 ja esimene kipsikiht
7 / 10
Esimene ehk esimesena paigaldatav kipsikiht
8 / 10
Teisena paigaldatav kipsikiht
9 / 10
Teine kipsikiht koos ruumide nimetusega
10 / 10
Elamu teine korrus

| reg-nr 11373017 | MTR kood EEH002486 | ☎ 501 1444 | ✉ info@vuuk.ee |