HINNAD
PILDIKOGU
+
×
U-arv
Soojakulude kalkulaator
Õhuniiskuse kalkulaator (uus)
Tellismüüri pikkuste kalkulaator
Müüri kõrguse kalkulaator
Puittalade sildepikkused
VS
U
PUITTALADE MAKSIMAALNE SILLE

Alljärgnevas tabelis toodud andmed on maha kirjutatud 2012 a välja antud EHITUSKONSTRUKTORI KÄSIRAAMATUST lk 542 Tabel 14.38. Mõeldud kasutamiseks eeldimensioneerimisel.

Arvesse võetud koormused:

Rea nr Mõõtmed, mm
SammKõrgusLaiusMax silleMax läbipaine
130022045437015.2
230019545417016.9
330017045381019
430014545325016.2
540024060537026.7
640022045396013.7
740019545376015.9
840017045347017.4
940014545295014.7
1050022045366012.5
1150019545346014.3
1250014545274013.7
1360024060461021.7
1460022045343011.5
1560019545323013
1660017045298014.2
1760014545258012.9
1880024060412021.7
198002204530009
2080019545289011.1
2190024060393017.2
229002204529509.5
2390019545276010.4
2490017045253911.1
25100024060377016.2
2610002204528308.9
27120024060350014.4
2812002204526408.1

NB: Maksimaalne läbipainded ja vibratsioonitingimused ei pruugi olla rahuldatud ja vastavuses tänastele standarditele kuna standardid ajas muutuvad. Samuti võivad erinevate inimeste soovid ehitise füüsikaliste omaduste osas erineda.

Juhin tähelepanu, et tabelis toodud andmete määramise aluseks olev puidu tugevusklass on jäetud ära märkimata - tuleks lasta asjatundjal määrata

Ehitamise aluseks olgu ehitusprojekt ehitamiseks vajaliku informatsiooniga, mis on koostatud ja kontrollitud vastavaid pädevusi omava inseneri poolt.

| reg-nr 11373017 | ☎ 501 1444 | ✉ info@vuuk.ee |