HINNAD
PILDIKOGU
+
×
U-arv
u-arv (js-versioon)
Soojakulude kalkulaator
Õhuniiskuse kalkulaator
Õhuniiskuse kalkulaator (uus)
Tellismüüri pikkuste kalkulaator
Müüri kõrguse kalkulaator
Puittalade sildepikkused
logo

Alljärgnevad andmed üldistest müüritööde kvaliteedinõuetest on võetud kogumikust TarindiRYL 2000.

Tabelis 42:T1 POSTID JA SEINAD on postide ja seinte mõõtmete tolerantsid

Tabel 42:T1 POSTID JA SEINAD
Kirjeldus Lubatud suurim hälve
Klass 1 Klass 2 Klass 3
Posti ristlõike mõõtmed ± 3mm ± 8mm ± 12mm
Seina paksus ± 3mm ± 8mm ± 12mm
Kõverus ± 2 ‰ ± 3 ‰ ± 4 ‰
Kalle ± 2 ‰ ± 3 ‰ ± 5 ‰
Maksimaalne kalle 12mm 18mm 30mm
Kalle teiste ehitusosadega piirnemisel ± 1 ‰ ± 1,5 ‰ ± 2,5 ‰
Kõrvalekalle asukohast ± 5mm ± 8mm ± 8mm
Vahekaugus kõrvalasuvatest ehitusosadest ± 5mm ± 8mm ± 12mm


Tabelis 42:T3 SEINAAVAD on postide ja seinte mõõtmete tolerantsid

Tabel 42:T3 SEINAAVAD
Kirjeldus Lubatud suurim hälve
Klass 1 Klass 2 Klass 3
Seinaava mõõtmed ± 3mm ± 5mm ± 8mm
Kõrvalekalle asukohast ± 5mm ± 8mm ± 12mm

Valmis müüripinna kvaliteediklassid

Tabel 42:T4 Vuugid ja seotis
Kirjeldus Lubatud suurim hälve
Klass 1 Klass2 Klass3
Vuugid ja kivirea hälve kesksirgest ± 2mm ± 3mm ± 5mm
Seostatud müüri vuukide hälve püstsirgest ± 3mm ± 8mm ± 12mm
Vuugi sügavus müüripinnast 3mm 3mm 3mm
Horisontaalvuugi paksus ± 3mm ± 3mm ± 3mm
Püstvuugi paksus ± 5mm ± 5mm ± 8mm

Kvaliteediklasside kasutamise juhis

Klass 1: Ehitise osad, mille mõõtmetelt nõutakse erilist täpsust ja mille välimusele esitatakse eriti kõrged nõuded.

Klass 2: Elu,- äri- ja büroo- või vastavate hoonete ehitisosad. Klass 2 on enamkasutatud tolerantsiklass.

Klass 3: Keldrite, pööningute, jm ruumide ehitiseosad, kus on lubatud klassist 2 madalamad mõõtmete tolerantsi- ja välimusnõuded, kui näiteks tuleohutuseeskirjad ei nõua täpsemat tööd.

NB: Eeltoodud andmed on eelkõige informatiivsed. Kui kokku ei ole lepitud teisiti, siis ehitusettevõtja võib eeldada, et need vastavad heale ehitustavale. Mis ei tähenda, et Vuuk Ehius OÜ pakutav kvaliteet piirdubki vaid nende nõuetega. Vuuk Ehitus OÜ sihiks on pakkuda alati parimat võimalikku kvaliteeti, sealjuures arvestada klientide soovidega. Samas võiks olla kliendi soov kvaliteedi osas üheselt ja numbriliselt (arusaamatuste vältimiseks) ära toodud projektis (vähemalt põhiprojekti staadiumis projekt) või/ja hinnaküsimise kirjas.

| reg-nr 11373017 | MTR kood EEH002486 | ☎ 501 1444 | ✉ info@vuuk.ee |
× -