HINNAD
PILDIKOGU
+
×
U-arv
Soojakulude kalkulaator
Õhuniiskuse kalkulaator (uus)
Tellismüüri pikkuste kalkulaator
Müüri kõrguse kalkulaator
Puittalade sildepikkused
VS
U

Vaata sama video kujul

ELAMU REKONSTRUEERIMINE
1. Objekti teljed, telgedevahelised mõõdud, gabariidid
2. Olemasolevad 250 mm silikaat-tellisseinad. Seintelt puitvooder eemaldatud. katus eemaldatud
3. Olemasolevad 250 mm silikaat-tellisseinad teise kandi pealt vaadatuna
4. Juurde ehitatavad Fibo-5 200 mm plokkmüürid ja olemasolevad silikaattellismüürid
5.Siintoodud informatsioon on maha joonistatud projektist vastab projektile.
6. Fibo plokiridu on 13, mis vastab projektis oleva kõrgusega 2,6 m
7. Silluste alla kõrgus 2,1 m ei ühti plokkide moodulkõrgusega, seetõttu tuleb silluste juures plokkide lisalõikamist ja nikerdamist
8. Fibomüürid telgede 1 ja A asukohas, sillustega sama teema, mis teljel E.
9. Silluste otste all on betoonist 100 mm "klotsid"
10. Vaade kagust
11. Vaade kirdest
12. Loodest
13. Edelast
14. Läänepoolne nurk
15. 50 x 100 mm alumised vööprussid ja 50 x 150 mm aknaümbrise prussid
16. 50 x 100 mm ülemised vööprussid (saab kinnitada kruvidega fermiotste külge) ja vööde külge kinnituvad otstest 50 x 100 mm postid, s = 600 mm
17. Esimene 50 mm villaplaadid horisontaalsuunas vertikaalpostide ja põhiseina osa vahel (ilma 50 x 50 mm horisontaalsuunalise prussikihita). Ühtlasi tõkestavad külmasilla
18. Teine 100 mm villakiht vertikaalselt 50 x 100 mm postide vahel. Villaplaatide jätkuvuugid ei kattu
19. Tuuletõkke plaadid vertikaalselt, pikijätkud karkasside kohal, otajätkud fermide alumise vöö tasapinnas, selle taga 22 x 100 lauast põõn
20. Karkasside kohal 50 x 25 distantsliistud ja ühtlasi plaatide vahekohtades, s = 600 mm Nurkades ja laudade jätkukohtades ettepuurimise vältimiseks distantslauad laiemad
21. Katuse fermide vahedes seina tuuletõkkeplaadid peavad saama korrektselt ühendatud fermide vahele paigaldatavate tuulesuunajatega
22. Tuuletõkkeplaatidest jätkuribade ning tuulesuunajate kinnitamiseks ja tuulekindlaks ühendamiseks fermide külge tugilauad ja liistud
23. Tuuletõkkeplaatide ühendusvuukide taha tugilauad ja tuulesuunajate fermide vahele paigaldamiseks tugiliistud
24. Fermide ülavööde külge ristisuunas trapetsikujulise ristlõikega 550 mm pikkused vaheklotsid tuulekastis oleva vertikaalse tuuletõkkeplaadi riba ja tuulesuunaja omavahel ühendamiseks
25. Tuulekastis olev tuuletõkkeplaadi jätkutükk
26. Tuulesuunajad fermide vahel
27. Altpoolt vaadatuna
28. Ülalt, tuulesuunajad fermide vahel
29. Ülalt, eemalt
30. Alt, eemalt
31. Pooleli töö, distantsilt
32. Ja voodrilaud horisintaalsuunas, mis kinnituvad vertikaalprusside kohal olevate (s = 600) distantslaudade külge
1 / 32
ELAMU REKONSTRUEERIMINE. Teljed. Mõõdud. Gabariit
2 / 32
Olemas olevad 250 mm paksused silikaattellistest kandeseinad
3 / 32
Olemasolevad 250 mm silikaat-tellisseinad teise kandi pealt vaadatuna
4 / 32
Juurde ehitatavad Fibo-5 200 mm plokkmüürid ja olemasolevad silikaattellismüürid
5 / 32
Toodud informatsioon vastab projektile.
6 / 32
Fibo plokiridu on 13, mis vastab projektis oleva kõrgusega 2,6 m
7 / 32
Silluste juures on (nagu ikka kipub olema) nikerdamist
8 / 19
Fibomüürid telgede 1 ja A asukohas, sillustega sama teema, mis teljel E.
9 / 32
Silluste otste all on betoonist 100 mm "klotsid"
10 / 32
Vaade kagust
11 / 32
Vaade kirdest
12 / 32
Loodest
13 / 32
Edelast
14 / 32
Läänepoolne nurk
15 / 32
50 x 100 mm alumised vööprussid ja 50 x 150 mm aknaümbrise prussid
16 / 32
50 x 100 mm ülemised vööprussid (saab kinnitada kruvidega fermide külge) ja vööde külge kinnituvad otstest 50 x 100 mm postid, s = 600 mm
17 / 32
Esimene villakiht vertikaalprusside ja kivimaterjalist põhiseina vahel 50 mm. Ühtlasi lõikab villakiht läbi külmasilla
18 / 32
Teine 100 mm villakiht vertikaalselt 50 x 100 mm postide vahe, nii, et villaplaatide jätkuvuugid ei satuks kohakuti
19 / 32
Tuuletõkke plaadid vertikaalselt, pikijätkud karkasside kohal, otajätkud fermide alumise vöö tasapinnas, selle taga 22 x 100 lauast põõ
20 / 32
Karkasside kohal 50 x 25 distantsliistud ja ühtlasi plaatide vahekohtades, s = 600 mm Nurkades ja voodrilaudade jätkukohtades puidu lõhenemise ära hoidmiseks, ettepuurimise vältimiseks distantslauad laiemad
21 / 32
Katuse fermide vahedes seina tuuletõkkeplaadid peavad saama korrektselt ühendatud fermide vahele paigaldatavate tuulesuunajatega
22 / 32
Fermide ülavööde külge ristisuunas trapetsikujulise ristlõikega 550 mm pikkused vaheklotsid tuulekastis oleva vertikaalse tuuletõkkeplaadi riba ja tuulesuunaja omavahel ühendamiseks
23/ 32
Tuuletõkkeplaatide ühendusvuukide taha tugilauad ja tuulesuunajate fermide vahele paigaldamiseks tugiliistud
24 / 32
Tuuletõkkeplaatidest jätkuribade ning tuulesuunajate kinnitamiseks ja tuulekindlaks ühendamiseks fermide külge tugilauad ja -liistu
25/ 32
Tuulekastis olev tuuletõkkeplaadi jätkutükk
26/ 329
Tuulesuunajad fermide vahel
27 / 32
Altpoolt vaadatuna
28 / 32
Ülalt, tuulesuunajad fermide vahel
29 / 32
Ülalt eemalt
30 / 32
Alt eemalt
31 / 32
Distantsilt
32 / 32
32. Ja voodrilaud horisintaalsuunas, mis kinnituvad vertikaalprusside kohal olevate (s = 600) distantslaudade külge
| reg-nr 11373017 | ☎ 501 1444 | ✉ info@vuuk.ee |