HINNAD
PILDIKOGU
+
×
U-arv
u-arv (js-versioon)
Soojakulude kalkulaator
Õhuniiskuse kalkulaator
Müüri kõrguse kalkulaator

Vaata seda video kujul

Plaatvundament
200 mm sise-kandevseinad
250 mm välismüürid
Välsmüüride sillustealune kõrgus, 10 plokirida
Vineerist ja prussidest raketis, monoliitsest betoonist sillused
Nurgaakna silluse sarrus raketises vastavalt projektile
Esimese korruse müürid
Müüride kõrgus 13 plokirida
Puitmetall-talad, nende otste all betoonvööd
Laes olev trepi ava vastavalt projektile
Teise korruse müürid ja silluste raketised
Ülakorruse müüride kõrgus 5,6 meetrit, 28 plokirida
Müüride peale katuse fermide alused betoonvööd
200 mm plokkseina parapett, 4 plokirida
Katuse fermkandurid
Hakkabki juba ilmet võtma
Teine parapett
Lähemaltvaade
Avade ümbriste 50 x 250 mm prussid
Eestvaade
Vaade agumisest nurgast
1 / 21
Elamu plaatvundament
2 / 21
Sisemiste kandevmüüride asukoht
3 / 21
Müüride kõrgus 10 plokirida, nüüd ei tohi unustada silluseid
4 / 21
5 / 21
Nurgaakna ava silluse vineerraketis, betoonsillused
6 / 21
Raketises olev sarrus, nii nagu on projektis detailselt näidatud
7 / 21
Sillused vastavalt projektile paigas, 1. korruse viimane plokirida
8 / 21
13 plokirida, siia kõrgusele tulevad talade otste alla betoonvööd
9 / 21
Puitmetall-talad
10 / 21
11 / 21
Ülakorruse müürid
12 / 21
13 / 21
Ülemised betoonvööd
14 / 21
Ühe otsa parapett
15 / 21
Lamekatuse fermid
16 / 21
Tegelik töö järjekord ei pruugi päris sama olla
17 / 21
Teise otsa parapett
18 / 21
19 / 21
Avaümbriste prussid
20 / 21
Eestvaade
21 / 21
Võib öelda, et maja kuju on sellega välja joonistunud
| reg-nr 11373017 | MTR kood EEH002486 | ☎ 501 1444 | ✉ info@vuuk.ee |
× -