HINNAD
PILDIKOGU
+
×
U-arv
Soojakulude kalkulaator
Õhuniiskuse kalkulaator (uus)
Tellismüüri pikkuste kalkulaator
Müüri kõrguse kalkulaator
Puittalade sildepikkused
VS
U

Piltide vahetumise reziim AUTOMAATNE

SISUKORD

1. Kuur, 3D
3D, 1. Kuuri plaatvundament ja ühtlasi põrand
3D, 2. Vööprusside alla hüdroisolatsioon, näiteks SBS kummibituumenist rullmaterjali ribad
3D, 3. 50 x 100 mm puitprussid, alusvööd
3D, 4. Tagumised postid
3D, 5. Külgmised postid
3D, 6. Esikülje postid
3D, 7. Keskmised vööd
3D, 8. Ülavööde prussid
3D, 9. Kaldprussid - diagonaaltoed
3D, 10. Sarikad
3D, 11. Roovilauad
3D, 12. Eterniitplaadid
3D, 13. Roovide paigautus eterniitide suhtes
3D, 14. Puitkarkass ja eterniit
3D, 15. Laudis taha ja külgedele
3D, 15. Esikülje laudis
3D, 16. Uks ette
3D, 17. Uks lahti
3D, 18. Katuse otsaplekid
19. Vaade eest
20. Vaade paremalt
21. Vaade tagant
22. Vaade vasakult
22. Vaade droonilt
Vaata ka samasugust esitlust elamu üldehituse teemal SIIN

ESITLUS - KUURI EHITAMISE INFORMATSIOON

1 / 25

Väike, tavaline, puidust ja eterniitkatusega ca 20 m 2 kuur. Mudeldatud SketchUp-is

2 / 25

Selline võiks olla kuuri vundament ja ühtlasi põrand. Lahendusena betoonist 300 x 300 x 50 mm sillutuskivid

3 / 25

Nagu on ette nähtud, puidu ja kivide vahele hüdroisolatsioon, näiteks SBS-i ribad

4 / 25

Need on kuuri alumised vööprussid, 50 x 100 mm puit

5 / 25

Tagakülje postid

6 / 25

Külgmised postid

7 / 25

Esikülje postid - kõik postid oma kohtadel püsti

8 / 25

Keskmised vööd

9 / 25

Ülemised vööd - räästapärlinid

10 / 25

Kaldprussid - diagonaaltoed

11 / 25

Sarikad

12 / 25

Roovilauad

13 / 25

Eterniitplaadid

14 / 25

Roovide osas on arvesse võetud, et need asuksid kattematerjali kinnituskohtade all, et roovide paigaldussamm oleks optimaalne ning ühtlasi vastavuses konkreetse materjali paigaldusjuhendile

15 / 25
16 / 25

Laudis taha ja külgedele

17 / 25

Esikülje laudis. Lauad ca 10 mm vahedega, et puud kuivaksid kuuris paremini

18 / 25

Uks

19 / 25

Avatud uks

20 / 25

Katuse otsaplekid

21 / 25

Vaade eest

22 / 25

Vaade paremalt

23 / 25

Vaade tagant

24 / 25

Vaade vasakult

25 / 25

Vaade droonilt

| reg-nr 11373017 | ☎ 501 1444 | ✉ info@vuuk.ee |