HINNAD
PILDIKOGU
+
×
U-arv
u-arv (js-versioon)
Soojakulude kalkulaator
Õhuniiskuse kalkulaator
Õhuniiskuse kalkulaator (uus)
Tellismüüri pikkuste kalkulaator
Müüri kõrguse kalkulaator
Puittalade sildepikkused

3D ja 2D SketchUp-is
SISUKORD
1. Ehitustööd reaalselt ja arvutiga
2. Detailne virtuaalrealistlik mudel (edel)
3. Vaade loodest
4. II korruse otsaseinad
5. II k otsasein 200 mm sillusega
6. II k otsasein 400 mm sillusega
7. 400 mm sillus ja sarikad
8. 400 mm sillus ja sarikad (vaade paralleelis)
9. 200 mm sillus ja sarikad (vaade paralleelis)
10. Katuse puitkonstruktsioonid (loodest)
11. Katuse puitkonstruktsioonid (edelast)
12. Plokkidest otsasein ja sarikad
13. Müürid (põhjast)
14. Allkorruse 375 mm kandvad müürid
15. 200 mm ja 100 mm vaheseinad
16. Kandvad ja mittekandvad siseseinad
17. Keerdtrepi kiviplaatidest astmed
18. Keerdtrepi tellistest post ja kaarsein
19. Trepp II korrusele minekuks
20. Tellistest kaarsein küljelt
21. Keerdtrepp, eestvaade
22. Keerdtrepp ja 375 mm välisseinad
23. Keerdtrepp ja välisseinad kaugemalt
24. Plokkidest müüritööde osa (edelast)
25. Plokkidest müüritööde osa (loodest)
26. Laetalad
27. Laetalad ja keerdtrepp
28. Telliskivivooder
29. Telliskivivooder ja avatäited
30. Telliskivivooder ja avatäited (perspektiiv edelast)
31. Telliskivivooder ja avatäited (perspektiiv lõunast)
32. Perspektiiv lõunast, edela nurgast
33. Uks, fassaad, liistud
34. Fassaad, avatäited, katusesarikad, tuulekasti karkass
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

KIVIMAJADE SEINTE MÕÕTUDE KAVANDAMINE VASTAVALT MATERJALIDELE

1 / 45
VU UKEHITUS

3d-modelleerimine või 2d joonestamine SketchUP Pro 2021 tarkavaraga.

2 / 45

Seda maja pole päriselt olemas. See võiks olla ühe tulevase elamu algne kavand, mille alusel tehtaks ehitusprojekt

Ühendatud on siin minu reaalse ehitamise kogemused-teadmised ja arvutiga "ehitamise" oskus.

3 / 45

SketchUP PRO võimaldab eksportida 2d või 3d mitmesugustesse formaatidesse, sh DWG failivormingusse. Siin on eksporditud pildid jpg vormingusse ning JavaScripti programmijupiga on pandud animatsioonina piltidena ning tekstidena siia tutvustuseks nähtavale vahetuma.

4 / 45

Mudeldamine aitab välja tuua ja vältida probleemkohti ehitamisel

Näitena kaks ühesugust plokkmüüritist
Erinevus, et ühel on 200 mm ja teisel 400 mm kõrgune avasillus. Ava laius 2,4 m. Bauroc plokitootjal on 2,4 m laiuse ava sildamiseks reaalselt olemas nii 200 kui 400 mm kõrgused sillused.
5 / 45
200 mm ehk ühe plokirea kõrgune sillus. Mahub ilusti oma kohale ära. Bauroc plokitootja lehe andmete järgi on 200 mm kõrgune ja a 3 m pikkune sillus aga tellimustoode, vaja tellida.
6 / 45
400 mm kõrgune sillus, mis on kohe saadaval, ei vaja tellimist. Kuid nagu näha, kipub jääma kõrgeks ja ülemised nurgad võivad järgneva töö teostamisel segama jääda. Sillust aga ümber teha pole lubatud.
7 / 45
Igasuguste ebakõlade väljatulek ongi üks hea külg, miks on eeltöö arvutiprogrammis hea. Ilma selleta on keerulisematel juhtudel võimatu teada ja seesuguseid probleemkohti ette näha. Eriti kui tegemist vähekogenud ehitajaga.
8 / 45

OMA SÜSTEEM

See ei ole pelgalt ilupilt. Süsteem on selline, et kõik materjalid "joonistan" eraldi välja ja sisuliselt monteerin arvutiprogrammiga kokku ehitiseks. Tekib täpselt objektil ehitatava maja koopia, aga arvutis vaadeldav.
9 / 45
Materjalidele: plokkidele, tellistele, vuukidele, samuti puitprussidele, laudadele, mutritele jne annan nende tegelikud mõõdud ja seeläbi tekitan virtuaalrealistliku koopia, mis ühtlasi on ka parim ehitusdokumentatsiooni lisa, aga samuti võiks olla ehitamise juhendiks.
10 / 45
Ehitamisega kaasnevad alati mitmesugused nõuded. Näiteks tuleb materjale paigaldades järgida juhendites olevaid ettekirjutusi. Silluste osas kehtib tootjate nõue, et sillused peavad toetuma täisplokile. Et sellest reeglist ehitajal oleks võimalik reaalselt kinni pidada, peab esmalt olema projekteeritud vastavalt. Siin mudelis on selle asjaoluga arvestatud.
11 / 45
Muidugi on niisuguse töö tegemise eelduseks, et kõigepealt on vaja teada ehitamise nõudeid ja oluluisi eripärasid, materjalide mõõtusid ja muidki omadusi ja andmeid.
12 / 45
Selliselt koopiamudelilt on võimalik materjalid kokku lugeda. See võimaldab materjale õigetes kogustes soetada ja seeläbi materjalide transpordi pealt kokku hoida.
13 / 45
Detailne mudel aitab paremini ja ettenägelikumalt tööd korraldada.
SketchUp võimaldab detailid grupeerida ja paigutada eraldi tag-idesse. Selle vahendi abil saab ehitise osi, detaile lihtsasti peita või nähtavale tuua.
14 / 45
Peidan ülejäänu, toon nähtanale Bauroc 375 mm kandvad välisseinte müürid. SketchUp võimaldab mudelit vastavalt soovile keerata nii, et vajalikud detailid oleksid sobivalt vaadeldavad. Siinsed jpg vormingusse eksporditud pildifailid kahjuks ei ole sama ülevaatlikud.
15 / 45
Peidan 375 mm plokkmüürid, toon nähtavale 200 mm ja 100 mm paksused vaheseinad.
16 / 45
Keskmised 200 mm plokkseinad on vahelage kandvad seinad. Kõik siin näha olevad seinad on plokkhaaval arvutiga ehitatud nii, et oleksid täidetud ka konkreetsete tööde teostamise reeglid, järgitud materjalide tootjate ette antud paigaldusjuhiseid.
17 / 45
Keerdtrepp kiviplaatidest astmetega. Mõtlesin selle välja sellel kaalutlusel, et trepp võtaks võimalikult vähe ruumist ära ja ühtlasi oleks kujunduselemendiks.
18 / 45
215 x 103 x 65 mm KVT-tellistest tellispost ja -kaarsein, mille sisse trepiastmed otstega toetuvad.
19 / 45
Selle keerdtrepi eelis on asjaolu, et see võtab ära suhteliselt vähe ruumi. Ruumi kipib alati väiksemate majade puhul väheks jääma.
20 / 45
Tellistest kaarsein küljeltvaates. Kaarseina paksus on KVT tellise pikkus ehk 215 mm.
21 / 45
Trepi astme kõrgus ei ole valitud juhuslik ja on siin 150 mm ehk 2 telliserida, et oleks vähem vaja telliseid lõigata. ' Trepi 50 mm kõrguste kiviplaatidest astmete all on toeks 100 mm kõrgune metallist nurgaprofiil.
22 / 45
Toon peidust nähtavale välisseinad.
23 / 45
SketchUp Pro versioon võimaldab mudeli eksportida ka DWG formaati. Sellisel juhul saab mudelit avada, vaadata, redigeerida ning kasutada ehitusprojekti koostamise alusena.
24 / 45
Müürid
25 / 45
Kõik materjalid on nende tegelikes mõõtudes. Ka sillused on määratud õigete pikkustega, õigete tugipindadega vastavalt materjalitootja paigaldusjuhendile.
26 / 45
Laetalad, nende ristlõiked ja sammud on kooskõlas sildepikkustega. Talade määramise alusandmed pärinevad Ehituskonstruktori käsiraamatust. Enamiku talade paigaldussamm on 600 mm, et oleks tootlikum paigaldada helisummutusvilla.
27 / 45
Talade lahendus trepi ümber. Ühtlasi on näha trepi ülemise astme kõrgus tala ülemise pinna suhtes. See on alati üsna keeruline teema, et ka viimane trepi aste ülakorruse põrandale saaks ühetaolise kõrgusega.
28 / 45
Majale ümber tellisfassaad. Tegelikult see maja ongi alates algusest kavandatud 65 x 103 x 215 KVT tellisele. Kõik hoone ja selle osade pikkused ja kõrgused lähtuvad kivi mõõtudest (moodulist) nii, et oleks välditud kivide ebamääraseid tükke ja liigset kivide tükeldamist.
29 / 45
Üldjuhul ehitusprojektides see teema jäetakse paraku lahendamata. Müürimehel on puhasvuugi ladumisel sellega alati üks suur murekoht, et kuidas need projekti lüngad ära siluda nii, et lausa silma all ei karjuks.
30 / 45
Lisame avatäited. Tellisvooderdistega kivimajadel on voodri taga üldjuhul ka soojustusmaterjalist soojustuskiht, et saavutada välisseinte vajalik soojapidavus ehk võimalikult madal soojusjuhtivus. Soojustuse kihiks on siia Bauroc 375 ECOTERM plokile mõeldud 50 mm Isover RKL 31. U-arv sel juhul oleks 0,15 W/(m²K). Elamu seina tänapäevane soovituslik U-arv on vahemikus 0,12...0,22 W/(m²K).
31 / 45
Lisaks on soojustuse ja tellisvoodri vahel ette nähtud tuulustuseks vahe, minimaalselt 30 mm. Kuna aknad-uksed tehakse tänapäeval suhteliselt kitsaste lengidega, siis on vajalik mõelda, et kuidas katta lengide ja tellisvoodri vahele jääv pilu.
32 / 45
Variante selle teema lahendamiseks võib olla mitu. Siinses mudelis panin lengide ja avakülgede ehk palede vahele nende pilude katmiseks puitliistud. Avatäited on mõeldud paigaldada osaliselt ploki ja osaliselt soojustuse tasapinda spetsiaalsete kergplokile kinnitamiseks mõeldud kinnituskonsoolidega.
33 / 45
VU UKEHITUS

Kaugtööna või teenuse korras 3d-modelleerimine või 2d joonestamine SketchUP Pro 2021 tarkavaraga.

34 / 45
  • Detailsed 3D mudelid vastavalt tellija ehitusprojektile ja selle ehitamisele (üldehituse osa)
  • Telliskivifassaadidega majade fassaadide sobilike mõõtude määramine ja vastavalt materjalide mõõtudele koopiamudeli koostamine.
  • Mõõdistan olemasoleva ehitise ja teen selle järgi tellija soovikohase detailsusega 3D koopiamudeli.
  • Koos koopiamudeliga võimalik tellida selles ehitises paiknevate materjalide mahtude tabelid, spetsifikatsioonid.
35 / 45
VU UKEHITUS

Kaugtööna või teenuse korras 3d-modelleerimine või 2d joonestamine SketchUP Pro 2021 tarkavaraga.

36 / 45
VU UKEHITUS

Kaugtööna või teenuse korras 3d-modelleerimine või 2d joonestamine SketchUP Pro 2021 tarkavaraga.

37 / 45
38 / 45
39 / 45
40 / 45
41 / 45
42 / 45
43 / 45
44 / 45
45 / 45
| reg-nr 11373017 | MTR kood EEH002486 | ☎ 501 1444 | ✉ info@vuuk.ee |
× -