HINNAD
PILDIKOGU
+
×
U-arv
u-arv (js-versioon)
Soojakulude kalkulaator
Õhuniiskuse kalkulaator
Müüri kõrguse kalkulaator

Virtuaalrealistlik mudeldamine
Erinevused ja iseärasused
Posti B 2d ristküliku (ristlõike) loomine
PUSH/PULL, mõõtjooned
Ilupildi kujundus, tekstuur, värvus
Posti A loomise selgituse algus
Realistlikes proportsioonides kivid, vuugid, post
Posti A ja selle kivide realistlikud mõõdud
Täiskivid ja "kutsikad"
1. ring
2. ring
3. ring
4. ring
5. ring
6. ring
7. ring
8. ring
9. ring
10 ring
11. ring
12. ring
13. ring
14. ring
15. ring
16. ring
Lõpp
Lõpp

Vaata ka samasugust esitlust puhasvuuk kivimaja teemal SIIN

Virtuaalrealistlik mudel ja kujutamine SkechUp-is, esitlus
1 / 26

Siin on kujutatud 2 ühesuguste mõõtudega tellisposti. Tehtud erinevaid meetodeid kasutades.

2 / 26
MIS ON NENDE KAHE MEETODI ERINEVUSED JA TULEMUSTE ISEÄRASUSED?

Post B on tehtud tavapäraselt meetodil.

3 / 26

Posti B loomise kirjeldus järgmine.

Tekitan Rectangle (ristkülik) vahendiga ruudu ristlõikega 380 x 380 mm.

Kontrollimiseks lisan mõõtjooned. Taotluslikud numbrid mõõtjoontel näitavad õigsust.

4 / 26

Seejärel annan postile PUSH/PULL vahendiga (ekstruudimine) kõrguse, määrates klaviatuurilt kõrguseks 1200 mm.

Kontrolliks mõõtjoon.

5 / 26

Kujunduseks telliskivimustri tekstuur, ühtlasi muudan värvust.

Meetod lihtne, protsess kiire.

Müürimehe silmale ei jää ilmselt märkamata, et tegemist on "ilupildiga".

Telliste ja posti omavahelised proportsioonid ei ole õiged. Tekstuur kujunduslik, ei anna müürikirjas oleva kohta adekvaatset infot.

6 / 26
Posti A tegemise meetod ja selle iseärasus

Erinevus selles, et postil A olev muster ehk tellised ja vuugid on postiga realistlikus ehk tegelikus proportsioonis

7 / 26

SketchUp-il on olemas mõõduvahend TAPE MEASURE TOOL, mõõdulint.

Mõõdulindiga kivid, vuugid, posti mõõdud üle mõõtes on näha, et need on tegelikud.

8 / 26

Kogenud silm leiab muidugi posti telliskivimustrist ka "rosina".

Post ristlõikega 380 mm. Posti kivid mõõtudega 250 x 85 x 65 mm.

Vuugid 10 mm.

380 mm post on 250 x 120 mm kiviga laotuna ½ kivi post. See 380 mm post on aga 85 mm laiusest kivist

9 / 26

Nagu näha, iga terve kivi kohta üks kivikilluke, ehk "kutsikas" (nagu müürimehed tavatsevad öelda).

10 / 26

Miks nii - see jäägu iga vaataja enese mõelda.

Posti esimene "ring"

11 / 26

Teine

SketchUP tarkvaraga loodud.

12 / 26

Kolmas

Mudelist on eksporditud info jpg-piltideks

13 / 26

Neljas

Pildid ja tekst on pandud vahetuma animatsioonina JavaScripti abil

14 / 6

Viies

Nii kerkib tellispost, justnagu päriselt

virtuaal-reaalne

15 / 26

Kuues

Siin on tegemist tellisposti ehitamisega SkechUpis

16 / 26

Seitsmes

Kuid kogu asja tuum seiseb selles, et samamoodi võib ehitada SketchUp-is palju enamat, näiteks virtuaalreaalseid majade koopiaid

17 / 26

Kaheksas

Mis Te arvate, kui ehitaja ehitab Teie ehitusprojekti kohaselt paralleelselt 2 ühesugust ehitist - ühe objektile ja teise arvutisse

18 / 26

Üheksas

19 / 26

Kümnes

Selline virtuaalreaalne maja koopia võib mitmeks otstarbeks olla hea ja kasulik

20 / 26

Üheteistkümnes

Kui see teha projekti alusel enne ehitamist objektil, siis selline koopia-mudel võib olla keerulisemate sõlmede ehitamisel abiks, 3d tööjooniste kogumiks

21 / 26

Kaheteistkümnes

Sellest saab suhteliselt lihtsasti vajalikest osadest 2d prindisõbralikke tööjooniseid kujundada ja tööks välja printida

22 / 26

Kolmeteistkümnes

SketchUp Pro võimaldab 3d mudeli eksportida ka DWG vormingusse

23 / 26

Neljateistkümnes

24 / 26

Viieteistkümnes

25 / 26

Kuueteistkümnes

Viimane

26 / 26

2 posti, mõlemad 380 mm-sed

Post A 120 mm laiusega tellisest, post B 85 mm laiusega tellisest

Neid poste vaadates, loodetavasti mõni vaataja leiab enda jaoks vihje

VU UKEHITUS

3d-mudel või 2d SketchUP Pro 2021 tarkavaraga.

Tänan tähelepanu eest.

| reg-nr 11373017 | MTR kood EEH002486 | ☎ 501 1444 | ✉ info@vuuk.ee |
× -