HINNAD
PILDIKOGU
+
×
U-arv
Soojakulude kalkulaator
Õhuniiskuse kalkulaator (uus)
Tellismüüri pikkuste kalkulaator
Müüri kõrguse kalkulaator
Puittalade sildepikkused
VS
U

Piltide vahetumise reziim AUTOMAATNE
Vaata seda ka VIDEOVERSIOONIS
PUITKARKASSMAJA, 3D ARVUTISIMULATSIOON
Puitkarkassmaja karkass - majaehitus arvutis
I KORRUS
Põhiplaan, mõõdud.
Karkassi alusvööd.
100 x 150 mm kandepostid seinte nurkades
50 x 150 mm seina karkassipostid, s = 600 mm
50 x 100 mm karkassipostid
Välis- ja siseseinte karkass ja 100 x 150 mm kandetalad
Korsten enne laetalasid läbi lae
50 x 200 mm laetalad
Keerdtrepp
II KORRUS
Vaheseinte karkassid, kandepostid, 800 mm postid, pärlinid
II korruse seinte karkassid, katuse harjatalad
Sarikad, pennid
Korstna ülemine osa
Aluskangas, didtantsliist
Roov
Plekk
Avatäited
VAATED
Vaade eest
Vaade tagant
Vaade paremalt
Vaade vasakult
Eest ja vasakult
Tagant ja paremalt
Tagant ja paremalt
Eest ja paremalt
TREPP
Keerdtrepp
Keerdtrepp
L-kujuline ava vahelaes
Keerdtrepp ja trepi ava
Trepp, ava laes, inimesed

PUITKARKASSMAJA DETAILNE 3D MUDEL - ARVUTISIMULATSIOON

1 / 30

Puitkarkassmaja karkass - majaehitus arvutis

2 / 30

Korruseplaan, teljed, mõõdud.

3 / 30

Karkassi alusvööd.

4 / 30

100 x 150 mm kandepostid seinte nurkades

5 / 30

50 x 150 mm seina karkassipostid, s = 600 mm

6 / 30

50 x 100 mm karkassipostid

7 / 30

Välis- ja siseseinte karkass ja 100 x 150 mm kandetalad

8 / 30

Korsten enne laetalasid läbi lae

9 / 30

50 x 200 mm laetalad

10 / 30

Trepp näitlikustamise mõttes oma kohale

11 / 30

II korruse seinte karkassid, 100 x 150 mm kandepostid, välisseinte kõrgenduseks 800 mm postid, pärlinid.

12 / 30

II korruse seinte karkassid, katuse harjatalad

13 / 30

Sarikad, pennid

14 / 30

Korstna ülemine osa

15 / 30
Aluskile, didtantsliist
16 / 30

Roov

17 / 30

Katuse profiilplekk

18 / 30

Aknad, uksed

19 / 30

Vaade eest

20 / 30

Tagant

21 / 30

Paremalt

22 / 30

Vasakult

23 / 30

Eest ja vasakult

24 / 30

Tagant ja paremalt

25 / 30

Tagant ja vasakult

26 / 30

Eest ja paremalt

27 / 30

Keerdtrepp. Kõrgus nullist 2,6 m. 14 astet, astme kõrgus 200 mm.

Vasakul - arhitektuurses projektis korruseplaanil olev. Paremal - 180 kraadi pööratud, teine võimalik variant.

28 / 30

Trepp vastavalt projekti korruseplaanil näidatule koos avaga laes

29 / 30

30 / 30

Trepi kaarekujuline ava vahelaes, ava külg viimistletuna vineeriga.

| reg-nr 11373017 | ☎ 501 1444 | ✉ info@vuuk.ee |