HINNAD
PILDIKOGU
+
×
U-arv
u-arv (js-versioon)
Soojakulude kalkulaator
Õhuniiskuse kalkulaator
Õhuniiskuse kalkulaator (uus)
Tellismüüri pikkuste kalkulaator
Müüri kõrguse kalkulaator
Puittalade sildepikkused

KÜTMISELE KULUVA ENERGIA KALKULAATOR


Jrk Välispiire aastane küttekulu elektriga (eurot) %
nimetus u-arv, W/(m2) pindala (m2) aasta temperatuurid keskmiselt (K) aastane soojakulu, Q=U*F*t*Δt (kW/h)
Sees Väljas
Kokku

Kalkulaator võtab arvesse ainult läbi välispiirete soojusjuhtivuse teel väljuva soojuse. Tegelikult väljub hoonetest soojust veel mitmel muul moel, näiteks läbi võimalike pilude tuulega ehk konvektiivselt, samuti läbi õhuvahetuse ehk ventilatsiooni teel olenavalt ventilatsioonisüsteemi täiuslikkusest, läbi külmasildade (nende olemasolul), läbi kanalisatsiooni jne.

Seega saab selle kalkulaatoriga võrrelda erinevate hoonete energiatõhusust vaid osaliselt, lähtuvalt nende välispiirete soojusjuhtivuse tasemest.

Veel infot seoses soojakuludest
| reg-nr 11373017 | MTR kood EEH002486 | ☎ 501 1444 | ✉ info@vuuk.ee |
× -