HINNAD
PILDIKOGU
+
×
U-arv
Soojakulude kalkulaator
Õhuniiskuse kalkulaator (uus)
Tellismüüri pikkuste kalkulaator
Müüri kõrguse kalkulaator
Puittalade sildepikkused
VS
U

LÄBI VÄLISPIIRETE SOOJUSLÄBIVUSEST OLENEVATE KULUDE KALKULAATOR


Jrk Välispiire aastane küttekulu otse elektriga (eurot) %
nimetus u-arv, W/(m2K) pindala (m2) aasta temperatuurid keskmiselt (K) aastane soojakulu, kWh
Sees Väljas
Kokku
Selle kalkulaatoriga saab võrrelda hoonete energiatõhusust vaid osaliselt - lähtuvalt nende välispiirete soojusjuhtivusest.

Siinse kalkulaatori eesmärk ei ole teostada peenarvutust. See kalkulaator arvutab vaid läbi välispiirete soojusjuhtivuse teel väljuvat soojushulka, mis üldjuhul moodustab soojuskadudest meie rahakotis suurima osa. Sobib pigem lihtsustatud analüüsiks aru saamisel, kuidas mõjutavad erinevad välispiirded (seinad, aknad, uksed jne) ja nende füüsikalised omadused kogusoojushulka ja läbi nende kulgevat küttekulu. Sest nii mõnigi kord kiputakse pühenduma mingile ühe osale, kus arvatakse peamise kurjajuure olevat. Näiteks sein tahetakse teha hästi soojapidav, et siis tänu sellele saab maja võimalikult hea ja energiatõhus. Aga samas see sein tehakse täis suuremõõtmelisi aknaid ning uksi (ja tegelikult seina ennast palju proportsionaalselt ei olegi). Just aknad ja uksed omavad tunduvalt suuremat mõju (koos nende juures olevate avakülgedega), kuna nende U-arvud seinte omadest on olenevalt nende soojusjuhtivusest 5... 10 korda suuremad. Tänapäevased aknad ja uksed on küll võrreldes vanaaegsetega tunduvalt väiksema U-arvuga, aga kuna nende lengid on vanadega võrreldes palju kitsamad, siis nende tagant võimalike külmasildade teekond on sedavõrd lühem. Selle peale tavaliselt samuti ei tulda.

Arvutusvalem on Q=U*F*t*Δt, ühikuks Wh, mis teisendatakse ühikuks kWh. Selle korrutamisel kWh hinnaga saab kogumaksumuse eurodes.

Täpsema tulemuse saamiseks on arvutusse vaja kaasata veel mitmeid võimalikke komponente, mis proportsionaalselt võivad omada osakaalu erinevatest hinnangutest lähtuvalt olenevalt välispiirete kogusoojuslävuvusest 30...50%:

| reg-nr 11373017 | ☎ 501 1444 | ✉ info@vuuk.ee |