HINNAD
PILDIKOGU
+
×
U-arv
u-arv (js-versioon)
Soojakulude kalkulaator
Õhuniiskuse kalkulaator
Müüri kõrguse kalkulaator

KÜTMISELE KULUVA ENERGIA KALKULAATOR


Jrk Välispiire aastane küttekulu elektriga (eurot) %
nimetus u-arv, W/(m2) pindala (m2) aasta temperatuurid keskmiselt (K) aastane soojakulu, Q=U*F*t*Δt (kW/h)
Sees Väljas
Kokku

Soojakulud
| reg-nr 11373017 | MTR kood EEH002486 | ☎ 501 1444 | ✉ info@vuuk.ee |
× -