ETTEVÕTTEST KONTAKT
HINNAD
PILDIKOGU
+
×

U-arv
Soojakulude kalkulaator
Õhuniiskuse kalkulaator
Tellisekalkulaator

TELLISFASSAADI PIKKUSE KALKULAATOR

Puhasvuuk tellisvoodri gabariit, seinaosad välis- või sisenurkadest avadeni, avade vahel paiknevad seinaosad ning avad võiksid projektis ideaalis olla sobivate mõõtudega. Seda selleks, et fassaadi ladumisel kusagile müürikirja ei satuks "x" pikkusesse lõigatud kive ehk müürimeeste keeli öelduna "kutsikaid". Tellisvoodri mõõtude õigsuse jätavad projektide koostajad üldjuhul millegipärast tegemata. Sobivad mõõdud on võimalik vastavuses telliste mõõtudega sobivateks arvutada ja / ning mõõdus tööjoonised koostada. Selle kalkulaatori abil saab vajadusel pikkuste õigsust üle kontrollida. Soovitav on, et mõõdud määrab ja kontrollib kogenud müüritööde spetsialist. Et sobivate mõõtudega fassaad ja selle osad oleks võimalik ehitada prrojekti alusel, on mõõdud õigeks sättida juba projekteerimise faasis, see tähendab enne ehitusprojekti ehitusloa taotuseks esitamist. Vuuk Ehitus OÜ pakub puhasvuuk fassaadi sobivate mõõtude määramise (arvutamise teenust).


Tellis 250 x 85 mm
Kivi keskosas püstvuugiga müürikiri

Müürikiri, milles püstvuugid asuvad naaberridade täispikkuses telliste suhtes keskmes"

Täispikkuses telliste arv real (tk) Vuugi laius (mm) Tulemus (mm)
Tüüp 1Tüüp 2


..........................
Kivi keskmest nihkunud püstvuugiga müürikiri

Müürikiri, milles püstvuugid ei asu naaberridades paiknevate täispikkuses telliste suhtes keskmes vaid keskme suhtes nihkes"

Täispikkuses telliste arv real (tk) Vuugi laius (mm) Tulemus (mm)
SeinAva


.........

SEINAOSADE TÜÜBID

SUHTLUS

Saate siia lisada oma kommentaare, arvamusi
| reg-nr 11373017 | MTR kood EEH002486 | ☎ 501 1444 | ✉ info@vuuk.ee |