MINUST KONTAKT
HINNAD
PILDIKOGU
+
×

U-arv
Soojakulude kalkulaator
Õhuniiskuse kalkulaator
Tellisekalkulaator

TELLISTEST PUHASVUUK

Müürikirjade näiteid:
Näide 1
püstvuugid ühel vertikaaljoonel ja keskel, püstvuugid naaberrea täispikkuses kivide suhtes keskel
Näide 2
püstvuugid ühel vertikaaljoonel, nihe naaberrea kivi suhtes 1/3 kivi
Näide 3
püstvuugid mitte samal vertikaaljoonel, nihe naaberrea kivi suhtes taotluslikult erinev
Näide 4
püstvuukide samal joonel olek pole taotluslik, nihe naaberrea kivi suhtes taotluslikult ca 1/2 kivi

Üks võimalik ja levinud telliste pikkuse ja laiuse suhe on 1 : 2, näiteks 250 mm x 120 mm või 210 mm x 100 mm.

Sel juhul a = 2b + v, kus:


Selle pikkuse ja laiuse suhte korral moodustub automaatselt naaberridade kivide suhtes tsentris olevate püstvuukidega ja ühtlasi poolekivi seotisega müürikiri (vt müürikirjade näide 1 ja näide 5)

Näide 5 Tellised, mille pikkus on 2 laiust + vuuk (250 x 120 mm ja 210 x 100 mm)

Kokkuhoiu ja kaalu vähendamise eesmärgil on hakatud tootma kitsamaid fassaaditelliseid. Levinud 250 mm pikkuse ja 85 mm laiuse korral on pikkuse ja laiuse ligikaudne suhe 1 : 3. (näiteks Wienerbergeri FAT aukudega fassaaditellised) Niisuguste tellistega tavapäraselt ladudes moodustub müürikiri, milles püstvuugid asetsevad naaberridade kivide tsentri suhtes nihkes. Seotise pikkus jääb ühe kolmandiku peale (vt Näide 6 (parempoolne) ja Näide 2 ). Mõnedel tootjatel (näiteks AS Silikaat ja Columbia-kivi AS) kuuluvad toodete nomenklatuuri ühtlasi nurgakivid, mis toodetakse vajalikul määral lühemad.

Näide 6 Tellise pikkus - 250mm; laius - 85mm.
Vasakpoolsel pildil nurgakivi 35 mm lühemaks lõigatud (215 mm) - püstvuuk naaberkivi suhtes tsentris.
Parempoolsel plidil nurgakivi lõikamata (250 mm) - püstvuuk tsentri suhtes nihkes.

FASSAAD, GABARIIT, PIKKUSED

PIKKUSTE KALKULAATOR

| reg-nr 11373017 | MTR kood EEH002486 | ☎ 501 1444 | ✉ info@vuuk.ee |
Sellel veebilehel ei pakuta kooke ega pirukaid!