HINNAD
PILDIKOGU
+
×
U-arv
Soojakulude kalkulaator
Õhuniiskuse kalkulaator (uus)
Tellismüüri pikkuste kalkulaator
Müüri kõrguse kalkulaator
Puittalade sildepikkused
VS
U

tühik MÜÜRIMATERJAL, MÜÜRIPIKKUSTE MOODULMÕÕDUD

Kalkulaator müüriosade pikkusmõõtude arvutamiseks.TELLISEKALKULAATOR (versioon TPMK-12.2020)
Kivi, a x b, mm Skeem


PIKEMAD MOODULMÕÕDUD

Pikemaid mõõtusid saab määrata SIIN.

Pikkus x laius (mm) Vuuk (mm) Telliseid real (tk)
NB: murdarvul sisesta koma asemel PUNKT
Tulemus (mm)

| reg-nr 11373017 | ☎ 501 1444 | ✉ info@vuuk.ee |