HINNAD
PILDIKOGU
+
×
U-arv
u-arv (js-versioon)
Soojakulude kalkulaator
Õhuniiskuse kalkulaator
Tellisekalkulaator TPMK(12.2020)
Tellisekalkulaator TPMK-85
Müüritöökalkulaator - Fibo
Müüritöökalkulaator - Bauroc

tühik MÜÜRIMATERJAL, MÜÜRIPIKKUSTE MOODULMÕÕDUD

Selle "vidina" abil saab kontrollida, kas projektis puhasvuukmüürikirjas pikkusmõõdud (gabariit, avadevaheliste fassaadi osade, postide, korstnate mõõdud) klapivad. Milleks ja kellele on see kasulik? Lugege SIITTELLISEKALKULAATOR (versioon TPMK-12.2020)
Kivi, a x b, mm Skeem


PIKEMAD MOODULMÕÕDUD

Pikemaid mõõtusid saab määrata SIIN.

Pikkus x laius (mm) Vuuk (mm) Telliseid real (tk)
NB: murdarvul sisesta koma asemel PUNKT
Tulemus (mm)

| reg-nr 11373017 | MTR kood EEH002486 | ☎ 501 1444 | ✉ info@vuuk.ee | -->
×