HINNAD
PILDIKOGU
+
×
U-arv
u-arv (js-versioon)
Soojakulude kalkulaator
Õhuniiskuse kalkulaator
Tellisekalkulaator TPMK(12.2020)
Tellisekalkulaator TPMK-85
U-ARVU KALKULAATOR
Tegur λ (W/mK) | materjali nimetus Kihi paksus (mm)
Sein Lagi Alt tuulduv põrand


VIIMANE ARVUTATUD TULEMUS
U-arv = 0.12 W/(m²K) Elamu seina soovituslik U-arv on 0,12...0,22 W/(m²K)

Liginullenergiahoone-väikemaja välisseina soovituslik U-arv on 0,12...0,14W/(m²K)

väljastatud 27. september 2021, kell 16:15
Tegur λ | Valitud materjalMaterjali paksus (mm) Kihi tüüp
0.12 | Puit mahukaaluga 450 kg/m3, (kuiv mänd, kuusk ristikiudu )200Põhimaterjal
0.032 | Isover KL 32 klaasvill150Soojustus
0.031 | Isover RKL-3150Tuuletõke
Viimistlus
LisamaterjalKalkulaator kasutab valemit U=1/R , kus soojajuhtivus U on soojatakistuse R pöördarv. Kalkulaator annab ülevaadet, kuidas muutub U-arv erinevate materjalide ning nende paksuse korral.

Võimalike külmasildade osakaalu ja lisamaterjalide, sh müürisegu ja kinnitusvahendite mõju konkreetses materjalikihis, samuti puit- või metallkarkassi osa soojustuskihis see kalkulaator arvesse ei võta. Olenevalt tarindist ja selle täpsest konstruktsioonist võib seetõttu arvutustäpsus varieeruda.

Kalkulaator ei ole mõeldud arhitektidele, inseneridele projekteerimisel U-arvude määramiseks hoonete energiatõhususe saamiseks ega äriliseks eesmärgiks. Kalkulaatorit kasutav isik võtab täielikult ise vatutuse arvutustulemuse võimalikust ebatäpsusest kaasneda võivate kahjude osas, kalkulaatori autor võimalike kahjude eest ei vastuta.

Määra tarindi tüüp ja tarindis paiknevate materjalide kihid ning nende paksused. Lahtist, st piludega tuulutusvahet ja sellest väljaspool asetsevat välisviimistluse kihti (näiteks tellis- või puitvooder) arvutusse ei kaasata.

NB: Materjalikihtide mõõdud loendis on mm-tes!


λ väärtuste põhilised allikad

  • Tiit Masso "EHITUSFÜÜSIKA ABC"
  • Tiit Masso "EHITUSKONSTRUKTORI KÄSIRAAMAT" (7. EHITUSFÜÜSIKA)
  • Materjalide tootjate võrgumaterjal
| reg-nr 11373017 | MTR kood EEH002486 | ☎ 501 1444 | ✉ info@vuuk.ee | -->
×