AVALEHT KONTAKT
+
×

U-arv
Õhuniiskuse kalkulaator
U-ARVU KALKULAATOR
Tegur λ (W/mK) | materjali nimetus Kihi paksus (mm) λ parandusarv
Sein Lagi Alt tuulduv põrand


VIIMANE ARVUTATUD TULEMUS
U-arv = 0.14 W/(m²K) Elamu lae u-arvu energiatõhususe miinimumnõue on 0,1...0,15 W/(m²K))
väljastatud 26. juuni 2019, kell 14:34
Tegur λ | Valitud materjalMaterjali paksus (mm)λ parandusarv Kihi tüüp
2.3 | Raudbetoon mahukaaluga 2400 kg/m3, (λD)240
-
Põhimaterjal
0.022 | Finnfoam FF-PIR PLI150
-
Soojustus
-
Tuuletõke
-
Viimistlus
-
LisamaterjalKalkulaator arvutab lihtsustatud arvutusvalemit kasutadse U-arvu suurusjärgu, andmaks ülevaadet, kuidas muutub U-arv erinevate materjalide ning nende paksuse korral. Kalkulaator ei ole mõeldud arhitektidele, inseneridele projekteerimisel U-arvude määramiseks ega äriliseks eesmärgiks. Kalkulaatorit tohib kasutada vaid see isik, kes võtab täielikult ise vatutuse arvutustulemuse võimalikust ebatäpsusest kaasneda võivate kahjude osas, kalkulaatori autor võimalike kahjude eest ei vastuta.
Määra tarindi tüüp ja tarindis paiknevate materjalide kihid ning nende paksused. Kinnist õhuvahet loetakse samuti soojustuse kihiks. See määrata olenevalt suurusest õhkvahede loendist. Lahtist tuulutusvahet ja sellest väljaspool asetsevat välisviimistluse kihti (näiteks tellis- või puitvooder) arvutusse ei kaasata. Kui kalkulaatori loendis olev λ väärtus ei ole teie jaoks piisava täpsusega, siis on kolmandas loendite tulbas oleva parandusarvu võrra võimalik λ väärtust korrigeerida.

NB: Materjalikihtide mõõdud loendis on mm-tes!


λ väärtuste põhilised allikad

  • Tiit Masso "EHITUSFÜÜSIKA ABC"
  • Tiit Masso "EHITUSKONSTRUKTORI KÄSIRAAMAT" (7. EHITUSFÜÜSIKA)
  • Materjalide tootjate võrgumaterjal
| reg-nr 11373017 | MTR kood EEH002486 | ☎ 501 1444 | ✉ info@vuuk.ee |