HINNAD
PILDIKOGU
+
×
U-arv
Soojakulude kalkulaator
Õhuniiskuse kalkulaator (uus)
Tellismüüri pikkuste kalkulaator
Müüri kõrguse kalkulaator
Puittalade sildepikkused
VS
U

SOOJUSJUHTIVUS - SOOJUSE LEVIMINE LÄBI EHITISTE TARINDITE

Juhtivuse teel kandub soojus läbi erineva temperatuuriga keskkondi eraldavate tarindite - seinad, laed, põrandad, aknad, uksed - soojemalt osalt jahedamale. Köetavate hoonete soojusjuhtuvuse suurust väljendatakse U-arvu abil. Väiksem U-arv tähendab väiksemat soojusjuhtivust ehk seeläbi paremini sooja pidavat välispiiret - seina, lage, põrandat, akent või ust.

Välispiire - näiteks sein - võib koosneda ühest ainsast (homogeenne) või mitmetest (mittehomogeenne) materjalist.

Homogeensseks võib tinglikult pidada näiteks Bauroc ECOTERM 500mm seina, kui selle õhukesi ehk marginaalset mõju avaldavaid liimvuuke mitte arvestada (pildil "PILT 1")

Mittehomogeenne ehk neljast erinevast materjalikihist koosnev sein on pildil "PILT 2".

Pildil "PILT 3" on mitmest erinevast materjalikihist sein, kus soojustusmaterjali kiht on mittehomogeenne, ehk selles kihis asub omakorda läbivaid materjale (puitprussid) moodustades tinglikult soojustusmaterjali kihis suhtelise külmasilla.

PILT 1PILT 2PILT 3PILT 3a

Välispiirete soojuspidavus sõltub selles kasutatavate materjalide soojuserijuhtivusest ja nende paksusest. Teades materjalikihtide paksusi ja nende soojuserijuhtivuste numbrilisi väärtusi, on võimalik U-arv arvutada.

U-ARVU ARVUTAMISE TEENUS

Soovides teada oma välispiirde U-arvu saab tellida Vuuk Ehitus OÜ-lt arvutamise teenuse. Selleks täida ära aljärgnev vorm ja saada arvutamise alusandmed teele. Need jõuavad Vuuk Ehitus OÜ e-kirja postkasti. Nedne andmete põhjal teostatakse arvutused ja tulemus saadetakse koos arvega Teie e-maili aadressile. Ühe arvutuse hind on 2 eurot.

U-ARVU ANDMETE VORM
Tegur λ (W/mK) | materjali nimetus Kihi paksus (mm)
Sein Lagi Alt tuulduv põrand
NB: info* - värvus

VIIMANE TAOTLUS TEHTUD 28. märts 2024, kell 5:56
Tegur λ | Valitud materjalMaterjali paksus (mm) Kihi tüüp
Põhimaterjal
Soojustus
Tuuletõke
Viimistlus
Lisamaterjal
| reg-nr 11373017 | ☎ 501 1444 | ✉ info@vuuk.ee |
×