MenüüMäära tarindi tüüp ja tarindis paiknevate materjalide kihid ning nende paksused. Kinnist õhuvahet loetakse samuti soojustuse kihiks. See määrata olenevalt suurusest õhkvahede loendist. Lahtist tuulutusvahet ja sellest väljaspool asetsevat välisviimistluse kihti (näiteks tellis- või puitvooder) arvutusse ei kaasata. Kui kalkulaatori loendis olev λ väärtus ei ole teie jaoks piisava täpsusega, siis on kolmandas loendite tulbas oleva parandusarvu võrra võimalik λ väärtust korrigeerida.

NB: Materjalikihtide mõõdud loendis on mm-tes!

U-väärtuste arvutamise standardites on määratud, et arvutamise aluseks tuleb võtta λD. Paljude materjalitootjate poolt avalikustatavatest tehnilistest andmetetest aga ei selgu üldse, mis teguriga on tegemist või on antud λ10 väärtus, millega arvutustulemus ei pruugi olla piisavalt usaldusväärne. Seda on oluline tähele panna eelkõige soojustusmaterjalide osas, kuna muud materjalid etendavad soojustusliku koha pealt märksa vähem olulist rolli.


U-ARVU KALKULAATOR
Sein Lagi Põrand
Tegur λ (W/mK) | materjali nimetus Kihi paksus (mm) λ parandusarv

U-arv = 0.24 - elamu seina u-arv ei vasta energiatõhususe miinimumnõudele (seina u-arv peaks olema 0,12...0,22 W/(m²K))
Tulemus väljastatud 10. detsember 2017, kell 16:15
Tegur λ | Valitud materjalMaterjali paksus (mm)Tegurile λ määratud parandusarv
-
0.037 | Isover KL 37 klaasvill100
-
0.031 | Isover RKL-3120
-
0.22 | Kipskartongplaat8
-
0.037 | EPS 100 Fassaad25
-

Rohkem U-arvu kohta on infot siin

Tagasi Edasi | toimetaja Aivar Kaur | VUUK EHITUS OÜ | reg-nr 11373017 | MTR kood EEH002486 | ☎ 501 1444 | ✉ info@vuuk.ee |