HINNAD
PILDIKOGU
+
×
U-arv
Soojakulude kalkulaator
Õhuniiskuse kalkulaator (uus)
Tellismüüri pikkuste kalkulaator
Müüri kõrguse kalkulaator
Puittalade sildepikkused
VS
U

Vaata seda video kujul

Plaatvundament, algusjärgus müüritöö
200 mm sise-kandevseinad
250 mm välismüürid
Välsmüüride siilustealune kõrgus, 10 plokirida
Vineerist ja prussidest raketis, monoliitsest betoonist sillused
Nurgaakna silluse sarrus raketises vastavalt projektile
Silluste kohal 1. plokirida
Vahelaealune müüride kõrgus, 13 plokirida
Puitmetall-talad, nende otste all betoonvööd
Laes olev trepi ava vastavalt projektile
Teise korruse müürid ja silluste raketised
Ülakorruse lae alune müüride kõrgus 5,6 meetrit, 28 plokirida
Müüride peale katuse fermide alused betoonvööd
200 mm plokkseina parapett, 4 plokirida
Katuse fermkandurid
Hakkabki juba ilmet võtma
Teine parapett
Lähemaltvaade
Avade ümbriste 50 x 250 mm prussid
Eestvaade
1 / 20
Elamu plaatvundament, millel mõned laotud plokiread
2 / 20
Sisemised kandevmüürid
3 / 20
Müürid. 10 plokirida. Edasi tulevad monoliitbetoonist sillused
4 / 20
5 / 20
Nurgaakna ava silluse vineerraketis, betoonsillused
6 / 20
Tööd vastavalt projektile
7 / 20
Sillused vastavalt projektile paigas, 1. korruse viimane plokirida
8 / 20
13 plokirida, siia kõrgusele tulevad talade otste alla betoonvööd
9 / 20
Puitmetall-talad
10 / 20
II korrus. Osa II k. silluste raketisi veel eemaldamata.
11 / 20
Vahepeal postide lõpuni ladumine. Seejärel II k. silluste raketised eemaldatud.
12 / 20
Ülemised betoonvööd müürlati alla. Tagumine parapett
13 / 20
Ülakorruse fermkandurid. Varikatuse sarikate otste toetamiseks pruss. Liimpuittala varikatuse postidele.
14 / 20
Varikatuse sarikad, teise otsa parapett
15 / 20
Vaade eest
16 / 20
Vaade eest ja ühtlasi lähemalt
17 / 20
Nurhast, lähemalt
18 / 20
Katuslae soojustus
19 / 20
Vineer
20 / 20
Avade ümbrisprussid
| reg-nr 11373017 | ☎ 501 1444 | ✉ info@vuuk.ee |