HINNAD
PILDIKOGU
+
×
U-arv
u-arv (js-versioon)
Soojakulude kalkulaator
Õhuniiskuse kalkulaator
Õhuniiskuse kalkulaator (uus)
Tellismüüri pikkuste kalkulaator
Müüri kõrguse kalkulaator
Puittalade sildepikkused

Õhuniiskus

Õhus on alti niiskust.

Veeauru hulka õhus väljendatakse mitmeti:


Igale konkreetsele õhu temperatuurile vastab maksimaalne veeauru kogus, alates millest hakkab niiskus õhust välja sadestuma. Sel juhul on tegu küllastusniiskusega

Alljärgneva vahendi abil saab lihtsustatult vaadata, kuidas temperatuuride ja niiskuse erinevusest olenev auru osarõhk mõjutab niiskuse liikumise suunda. Noole teravik näitab kumbasse keskkonda niiskus suundub

Keskkond I
+
Õhutemperatuur (°C) Suhteline õhuniiskus Õhu niiskussisaldus (g/m3) Osarõhk (Pa) normaalrõhul (101325 Pa) Kastepunkt (°C)
Õhutemperatuur (°C) Suhteline õhuniiskus Õhu niiskussisaldus (g/m3) Osarõhk (Pa) normaalrõhul (101325 Pa) Kastepunkt (°C)
-
Keskkond II


Valmistasin selle kalkulaatori hobi korras koodi õppimise eesmärgil.

Kalkulaator kasutab 2012 a "Ehituskonstruktori käsiraamatu", lk 146 tabelis Tabel 7.10 ja Tiit Masso 20120a "Ehitusfüüsika ABC" lk.161...163 tabelites Tabel 12.28 ja Tabel 12.29 olevaid NIISKUS teemalisi andmeid

Sama teema tabelivormis on SIIN

| reg-nr 11373017 | MTR kood EEH002486 | ☎ 501 1444 | ✉ info@vuuk.ee |
× -