HINNAD
PILDIKOGU
+
×
U-arv
u-arv (js-versioon)
Soojakulude kalkulaator
Õhuniiskuse kalkulaator
Õhuniiskuse kalkulaator (uus)
Tellismüüri pikkuste kalkulaator
Müüri kõrguse kalkulaator
Puittalade sildepikkused

U-ARVU ARVUTAMINE

Soojatakistus R=d/λ(m²K/W), kus:

Mitmekihilise seina soojatakistus (R)

Soojatakistus R=Rs+R1+R2+R3...+Rn+Rv ( m²K/W), kus:

Ruumi välistarindi sisepinna ülemineku soojatakistused Rs sõltuvad soojavoolu suunast:

Tarindi välispinna soojatakistused Rs on suunast mitte olenevalt kõigis suundades 0,04 m²K/W

Soojusjuhtivus, ehk U arv on soojatakistuse pöördarv.

U=1/R

U-arvu arvutusnäide


Tabel1: Mitmekihilise soojustatud välisseina näide
Materjalikiht Kihi paksus, mm Sooja-erijuhtivus λ, W/(mK)
Monoliitne betoonsein 190 2,0
EPS 60 Silver soojustuskiht 150 0,032
Tsementkrohv 5 1,0

R=0,13 + 0,19 / 2,0 + 0,15 / 0,032 + 0,005 / 1,0 + 0,04 = 0,13 +0,095 + 5,0 + 0,005 + 0,04 = 4,9575 (m²K/W).

U = 1 / R = 1 / 4,9575 = 0,201714574 ≈ 0,20 W/(m²K).


U-arvu kalkulaator
Soojakulud ja energiatõhusus
| reg-nr 11373017 | MTR kood EEH002486 | ☎ 501 1444 | ✉ info@vuuk.ee |
× -