HINNAD
PILDIKOGU
+
×
U-arv
Soojakulude kalkulaator
Õhuniiskuse kalkulaator (uus)
Tellismüüri pikkuste kalkulaator
Müüri kõrguse kalkulaator
Puittalade sildepikkused
VS
U

Asukoht Keila-Saue piirkonnas.

ÜLDEHITUS-, REMONDITÖÖD
MÜÜRITÖÖD
MUUD ÜLDEHITUSTÖÖD
MUUD TEGEMISED

BAUROC PLOKKMÜÜRIDE LADUMINE

Bauroc plokk on viimase aja üks enim elamuehituses kasutuses olev müürimaterjal.

Bauroc on Eestis tootearenduselt plokitootjatest kõige kaugemale jõudnud -tooteid, lahendusi, võimalusi on enim.

Suhteliselt kerged, oma kaalu kohta küllalt tugevad. Toodetakse neid mitmesuguse survetugevusega ja erinevate omadustega:

Bauroc plokkide pikkus on 600 mm, kõrgus koos liimvuugiga 200mm, laiuseid on valida erinevalt. Kusjuures siin on tegemist moodulmõõtmetega. Tegelikud pikkus ja laius võivad erineda tootjaandmete kohaselt +/- 1,5 mm ja kõrgus 198 mm +/- 1 mm. See tähendab, et Bauroc plokirea moodulkõrgus koos keskmiselt 2 mm kõrguse liimsegu vuugiga on 200 mm.

Bauroc plokid ongi üldjuhul mõeldud laduda õhukese 2 mm liimvuugiga. Bauroc UNIVERSAL plokk on kujult ja mõõtmetelt analoogne endisaegse tuhaplokiga. Selle mõlemad otsad on siledad, ehk sooned UNIVERSAL plokkidel puuduvad. Ladudes lapiti UNIVERSAL plokkidest müüri 12 mm kõrguse müürimördiga on moodulkõrgus koos vuugiga 200 mm asemel 210 mm ja nii saab 10 plokirea kõrguseks 2,1 m, mis ühtib tüüp-uste kõrgusega, milleks on 21M välisutel 2080 mm ja 21M siseustel 2090 mm. Müüri paksus on sellisel juhul 300 mm. UNIVERSAL plokiga serviti ehk 200 mm laiuse müüri ukse ava kõrguseks 2,1 m saamiseks on vaja laduda liimseguga 2 mm vuukidega 7 plokirida.

Vuugisarrus

Osa horisontaalvuuke on soovituslik armeerida. Täpsemalt, armeerimise sagedus, armatuuride asukohad ja jätkamise ülekatte pikkused on (kui projektis pole nõutud muul moel) soovituslikult ära toodud tootjapoolses müüri ladumisejuhendis, mis on müüri ladumise A ja O.

Toodetakse 200, 400, 600 mm kõrguseid silluseid max kuni 5400 mm avale. Peab olema kindel teadmine, kas, kuidas jne neid paigaldatakse või ladustatakse.

Vaata 2023 a Bauroc ladumise pildialbumit SIIN

Varasemad Bauroc 375 ladumised SIIN

Bauroc plokkidest seinte variandid SIIN

Plokkmüüride ladumise hinnad SIIN

| reg-nr 11373017 | ☎ 501 1444 | ✉ info@vuuk.ee |