HINNAD
PILDIKOGU
+
×
U-arv
Soojakulude kalkulaator
Õhuniiskuse kalkulaator (uus)
Tellismüüri pikkuste kalkulaator
Müüri kõrguse kalkulaator
Puittalade sildepikkused
VS
U

Asukoht Keila-Saue piirkonnas.

ÜLDEHITUS-, REMONDITÖÖD
MÜÜRITÖÖD
MUUD ÜLDEHITUSTÖÖD
MUUD TEGEMISED

FIBO PLOKKMÜÜRIDE EHITAMINE

Fibo plokk on viimasel ajal olnud üks enim elamuehituses kasutuses olev müürimaterjal.

Oma suhteliselt kerge kaalu kohta küllalt tugevad. Toodetakse neid kahesuguse survetugevusega:

Ruutmeetrisse kulub ligikaudu 10 tervet plokki.

Uuema aja Fibo plokid toodetakse otstest tappide ja soontega. Tootja on need seetõttu nimetanud EFEKT plokkideks. Püstvuukidesse müürisegu lisamist ei pea tootja vajalikuks. Väidetavalt ilma seguta tappid sooned kokku panduna müüri tugevus on üldjuhul piisav.

Horisontaalvuuke soovitab tootja armeerida Fibo bi-armatuuridega. Armeerimise sagedus, armatuuride asukohad ja jätkamise ülekatte pikkused on (kui projektis pole nõutud muul moel) soovituslikult ära toodud tootjapoolses müüri ladumisejuhendis, mis on müüri ladumise A ja O.

Saab laduda ka kenasid puhasvuugil müüre, mis värvituna või lihtsalt vuugituna kõlbavad hästi garaazi või miks mitte suvalisse tööruumi

Ilusa müüri ladumine vajab aga vastavaid oskusi, peab valdama puhtalt ja korralikult ühtlase vuugiga ladumise töövõtteid.

Avade sildamiseks toodetakse ka Fibo kergsilluseid. Peab olema kindel teadmine, kas, kuidas jne neid paigaldatakse või ladustatakse.

Müüriladuja vaatevinklist vaadatuna on Fibo materjalina suhteliselt hea materjal. Ladumine toimub müüriseguga. Võrrelduna liimseguga liimi läheb küll 3...4 korda vähem, aga liim on tülikalt kleepuv ning määrivam. Liimsegu peab segama segutrelliga, aga müürisegu saab segada ka segumasinaga. Segumasin segab segu ise, tuleb ainult kuivsegu masinasse kallata. Ei ole vaja käsipidi kinni hoida nagu trelliga segades. Selle aja saab kasutada otstarbekamalt.

Fibo plokid imavad üsna aeglaselt niiskust, mis on samuti ladumise seisukohast üldjuhul positiivne omadus.

Vaata 2023 a Fibo ladumise pildialbumit SIIN

Varasemad Fibo ladumised SIIN

| reg-nr 11373017 | ☎ 501 1444 | ✉ info@vuuk.ee |